Uchwała Nr 317/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie: sprostowania i ujednolicenia pisowni oraz przyjęcia istniejących nazw ulic na terenie Miasta Puszczykowa

 
Uchwała Nr 317/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 29 maja 2018 r.
 
w sprawie: sprostowania i ujednolicenia pisowni oraz przyjęcia istniejących nazw ulic na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Prostuje się i ujednolica pisownię następujących nazw ulic:
1)      Nazwa ulicy Władysława Reymonta otrzymuje brzmienie: Władysława Stanisława Reymonta;
2)      Dopuszcza się następujące brzmienie ulicy Jana III Sobieskiego: Sobieskiego.
 
§ 2. Przyjmuje się nazwy niżej wymienionych ulic, które używane są w obiegu, ale nie zostały potwierdzone stosowną uchwałą.
 
 

Lp.

Nazwa

Lp.

Nazwa

Lp.

Nazwa

1

Akacjowa

41

Kwiatowa

81

Kazimierza Pułaskiego

2

Bałtycka

42

Leśna

82

Radosna

3

Ryszarda Berwińskiego

43

Karola Libelta

83

Mikołaja Reja

4

Boczna

44

Lipowa

84

Władysława Stanisława Reymonta

5

Brzozowa

45

Łąkowa

85

Robocza

6

Bolesława Chrobrego

46

Józefa Łukaszewicza

86

Rolna

7

Cicha

47

Magazynowa

87

Różana

8

Cienista

48

Makowa

88

Rządowa

9

Czarna

49

Karola Marcinkowskiego

89

Słoneczna

10

Stefana Czarnieckiego

50

Jana Matejki

90

Juliusza Słowackiego

11

Dębowa

51

Mazurska

91

Jana III Sobieskiego

12

Dworcowa

52

Adama Mickiewicza

92

Sokoła

13

Działkowa

53

Miodowa

93

Ludwika Solskiego

14

Gajowa

54

Piotra Mocka

94

Sosnowa

15

Gliniana

55

Stanisława Moniuszki

95

Spokojna

16

Gołębia

56

Nadwarciańska

96

Strażacka

17

Graniczna

57

Niepodległości

97

Stroma

18

Grochowa

58

Niezłomnych

98

Studzienna

19

Grunwaldzka

59

Niwka Stara

99

Śląska

20

Grzybowa

60

Nizinna

100

Świerkowa

21

Maksymiliana Jackowskiego

61

Cypriana Kamila Norwida

101

Piotra Wawrzyniaka

22

Jarosławska

62

Nowa

102

Wąska

23

Jasna

63

Nowe Osiedle

103

Wczasowa

24

Jastrzębia

64

Feliksa Nowowiejskiego

104

Wiązowa

25

Jodłowa

65

Odskok

105

Wierzbowa

26

Jana Kasprowicza

66

Ogrodowa

106

Adama Wodziczki

27

Klonowa

67

Owocowa

107

Wrzosowa

28

Klasztorna

68

Parkowa

108

Wspólna

29

Jana Kochanowskiego

69

Piaskowa

109

Wydmowa

30

Marii Konopnickiej

70

Piesza

110

Wysoka

31

Mikołaja Kopernika

71

Podgórna

111

Stanisława Wyspiańskiego

32

Władysława Kosińskiego

72

Podleśna

112

Zacisze

33

Kosynierów Miłosławskich

73

Polna

113

Zalesie

34

Kościelna

74

Pomorska

114

Zaułek

35

Tadeusza Kościuszki

75

Powstańców Wielkopolskich

115

Zielona

36

Krańcowa

76

Poznańska

116

Źródlana

37

Józefa Ignacego Kraszewskiego

77

Bolesława Prusa

117

Jana Żupańskiego

38

Kręta

78

Przecznica

118

Żwirowa

39

Krótka

79

Przyszkolna

 

 

40

Krzywa

80

Pszeniczna

 

 

 
§ 3. Ulice, o których mowa w § 2, zostały zaznaczone na mapach, stanowiących załączniki do niniejszej uchwały.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
 
Uzasadnienie
 
Uchwała w sprawie sprostowania i ujednolicenia oraz przyjęcia istniejących nazw ulic położonych na terenie Miasta Puszczykowa została przygotowana z uwagi na wynikłe rozbieżności w brzmieniu nazw, jakie występują między innymi pomiędzy rejestrami ewidencji ludności, a umieszczonymi w przestrzeni miejskiej tablicami urzędowymi z nazwami ulic. Jednocześnie z powodu niemożności dotarcia do uchwał ustalających nazwy ulic wymienionych w § 2 uchwały, w celu uporządkowania zapisu nazw, konieczne jest wprowadzenie i stosowanie w systemach informatycznych zapewniających obsługę zbiorów danych przestrzennych jednolitego słownika nazw ulic. Podjęcie tej uchwały ma charakter korygujący, nie zmienia stanu faktycznego w zakresie adresów zamieszkania i nie powoduje konieczności wymiany dokumentów. Zatem jest ono zasadne i niezbędne do dalszego prawidłowego funkcjonowania zbioru nazw ulic.