Uchwała Nr 116/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 października 2019 r. w sprawie: przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

 
Uchwała Nr 116/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 29 października 2019 r.
 
w sprawie: przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz na podstawie ust. III pkt 5 Regulaminu Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 44/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie: ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1. Nagrodę w wysokości 750 zł (brutto) otrzymują:
 
1)      Anna Chwałczyńska             - za osiągnięcia artystyczne
2)      Magdalena Ciesielska         - za osiągnięcia naukowe
3)      Anna Czombik                   - za osiągnięcia naukowe
4)      Antonina Łęcka                  - za osiągnięcia sportowe
5)      Katarzyna Kędzierska         - za osiągnięcia sportowe
6)      Kajetan Kucharski              - za osiągnięcia naukowe i sportowe
7)      Hugo Kwaśniewski              - za osiągnięcia sportowe
8)      Rafał Oberenkowski           - za osiągnięcia naukowe
9)      Helena Piontek                 - za osiągnięcia sportowe
10)   Wiktoria Rutkowska            - za osiągnięcia sportowe
11)   Helena Światowy                 - za osiągnięcia naukowe
12)   Aleksandra Zawada            - za osiągnięcia artystyczne  
 
2.      Nagrodę w wysokości 300 zł (brutto) otrzymują:
 
1)      Paweł Bakun                   - za osiągnięcia sportowe
2)      Alicja Głowacka                - za osiągnięcia sportowe
3)      Emily Grześkowiak           - za osiągnięcia artystyczne
4)      Aleksander Halec             - za osiągnięcia naukowe
5)      Karolina Heydel               - za osiągnięcia sportowe
6)      Tadeusz Janaszek           - za osiągnięcia sportowe
7)      Gracjana Jankowska        - za osiągnięcia sportowe
8)      Oliwer Jankowski             - za osiągnięcia sportowe
9)      Dawid Jiya                      - za osiągnięcia sportowe
10)   Marianna Kaczmarek         - za osiągnięcia sportowe
11)   Bartosz Karasiński             - za osiągnięcia sportowe
12)   Anna Agnieszka Łęcka       - za osiągnięcia naukowe
13)   Anna Maik                        - za osiągnięcia naukowe
14)   Jan Namysł                       - za osiągnięcia sportowe
15)   Barbara Piontek                - za osiągnięcia sportowe
16)   Marcin Popławski               - za osiągnięcia naukowe
17)   Igor Ptak                         - za osiągnięcia naukowe i artystyczne
18)   Jakub Standar                  - za osiągnięcia sportowe
19)   Martyna Sykulska              - za osiągnięcia artystyczne
20)   Michalina Tężycka             - za osiągnięcia naukowe i sportowe
21)   Aleksandra Wojtaszek       - za osiągnięcia sportowe
22)   Michał Wyrwas                  - za osiągnięcia sportowe
23)   Aleks Zaydel                    - za osiągnięcia sportowe
24)   Bernard Zenker                - za osiągnięcia naukowe i sportowe
25)   Adam Ziółkowski              - za osiągnięcia sportowe  
 
 
3.      Nagrodę w wysokości 100 zł (brutto) otrzymują:
 
1)     Piotr Bręczewski                  - za osiągnięcia naukowe i sportowe
2)     Zofia Bródka                      - za osiągnięcia sportowe i naukowe
3)     Justyna Budynkiewicz          - za osiągnięcia naukowe i sportowe
4)     Bartosz Burzyński               - za osiągnięcia sportowe
5)     Jakub Burzyński                 - za osiągnięcia sportowe
6)     Julia Cragg                        - za osiągnięcia naukowe
7)     Daniela Domagalska-Nowak - za osiągnięcia artystyczne
8)     Aleksandra Forycka             - za osiągnięcia artystyczne
9)     Dominika Gawrońska           - za osiągnięcia sportowe i naukowe
10)  Jan Hanćkowiak                    - za osiągnięcia naukowe
11)  Radosław Herezo                  - za osiągnięcia naukowe i sportowe
12)  Oliwier Jankowski                  - za osiągnięcia sportowe
13)  Jeremiasz Jiya                      - za osiągnięcia sportowe
14)  Kacper Kiciński                     - za osiągnięcia sportowe
15)  Maja Kopczyńska                  - za osiągnięcia naukowe i sportowe
16)  Dawid Krzyżaniak                 - za osiągnięcia naukowe i sportowe
17)  Ignacy Kucharski                  - za osiągnięcia naukowe i sportowe
18)  Tymon Kucharski                  - za osiągnięcia naukowe i sportowe
19)  Cecylia Anna Kurpaska          - za osiągnięcia naukowe
20)  Mikołaj Lipiński                    - za osiągnięcia naukowe
21)  Igor Madajewski                   - za osiągnięcia sportowe
22)  Konstanty Malanowski           - za osiągnięcia sportowe i naukowe
23)  Jagoda Marcinkowska            - za osiągnięcia naukowe
24)  Marianna Milne                     - za osiągnięcia naukowe
25)  Jarosław Ostrowski                - za osiągnięcia sportowe
26)  Tomasz Ostrowski                 - za osiągnięcia sportowe
27)  Dawid Pasler                        - za osiągnięcia naukowe
28)  Maciej Popławski                   - za osiągnięcia sportowe i naukowe
29)  Jakub Sobski                        - za osiągnięcia sportowe
30)  Antoni Stachecki                   - za osiągnięcia sportowe i naukowe
31)  Jan Stachecki                        - za osiągnięcia sportowe i naukowe
32)  Zuzanna Szklarska                - za osiągnięcia naukowe
33)  Denis Szymczak                    - za osiągnięcia artystyczne
34)  Patryk Wyrwas                       - za osiągnięcia sportowe
35)  Wojciech Żarna                      - za osiągnięcia sportowe i naukowe
 
§ 2. Zgodnie z §3 uchwały Nr 44/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych źródłem pokrycia wydatku, o którym mowa w §1 będą środki przewidziane w budżecie Miasta Puszczykowa na rok 2018 w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów, paragraf 3260 inne formy pomocy dla uczniów.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
Uzasadnienie
 
Rada Miasta Puszczykowa dostrzega potrzebę wspierania rozwoju uzdolnień i zainteresowań najzdolniejszych uczniów szkół wszystkich szczebli mieszkających na terenie Puszczykowa i reprezentujących Miasto Puszczykowo. Nagroda dla uczniów ma na celu wspomaganie możliwości stosowania zdobytej wiedzy w praktyce, a także umożliwianie udziału w ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiadach, konkursach, festiwalach, zawodach sportowych itp.
Kapituła po zapoznaniu się z wnioskami, zaproponowała Radzie Miasta przyznanie nagród jak powyżej.