Apel Nr 2/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie: Modernizacja Linii Kolejowej E-59. Przebudowa szlaku Mosina - Luboń k. Poznania. Zasłonięcie widoku na zabytkowy

 
Apel Nr 2/15/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 17 grudnia 2015 r.
 
w sprawie: Modernizacja Linii Kolejowej E-59. Przebudowa szlaku Mosina - Luboń kPoznania. Zasłonięcie widoku na zabytkowy budynek dworca kolejowego przy stacji Puszczykowo.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 9 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), § 4 ust. 2 pkt 4 Regulaminu Rady Miasta Puszczykowa, stanowiącego załącznik nr 2 do Statutu Miasta Puszczykowa, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 159/12/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: Statutu Miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3633), Rada Miasta Puszczykowa występuje z następującym apelem do Dyrektora Projektu Modernizacji Linii Kolejowej E-59 Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni Pana Janusza Błachuta:


Przy peronie nr 1 stacji kolejowej Puszczykowo znajduje się zabytkowy budynek dworca kolejowego, który obecnie pełni funkcję restauracji. Budynek został wybudowany na przełomie XIX i XX wieku dla obsługi ruchu letniskowego w Puszczykowie. Od powstania tego obiektu rozpoczął się rozwój i budowa miasta Puszczykowa. Architektura puszczykowskich willi i restauracji nawiązywała do budynku tego dworca, który został zaprojektowany w stylu alpejskim, z charakterystyczną wieżą zegarową. Fasada od strony peronu jest wizytówką naszego miasta. Podwyższenie peronu oraz lokalizacja obiektów małej architektury, np. niebieskich barierek, przyczyni się do bezpowrotnego zniszczenia widoku na piękną fasadę. Budynek dworca kolejowego został wpisany w 1983 roku przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do Rejestru Zabytków Województwa Poznańskiego pod numerem: 1908/A. Wnioskujemy zatem o:
a) przesunięcie podwyższonej platformy w kierunku Poznania o odcinek odpowiadający całej długości (ok. 60 metrów) byłego dworca kolejowego w Puszczykowie. Pozostawienie dojścia do platformy na dzisiejszym poziomie (analogiczne rozwiązanie do stacji kolejowej w Puszczykówku). Takie rozwiązanie pozwoliłoby uniknąć szkodliwych następstw podniesienia poziomu peronu dla budynku wpisanego do rejestru zabytków, takich jak:
- kumulacja wilgoci na przyziemu drewnianej konstrukcji ponad stuletniego budynku;
- zasłonięcie widoku na zabytkowy dworzec wraz z niekorzystną zmianą proporcji - niski parterowy budynek zostanie zagłębiony w peron. Zmieni to nieodwracalnie widok na zabytkowy budynek z przełomu XIX i XX wieku, który jest wizytówką i jedną z największych atrakcji turystycznych Puszczykowa,
b) wyłożenie peronu na stacji w Puszczykowie takim samym materiałem jak peronu na stacji kolejowej w Puszczykówku,
c) zmianę koloru małej architektury na peronach stacji kolejowej w Puszczykowie i Puszczykówku, zgodną z małą architekturą, która została ustawiona bezpośrednio przy budynku dworca kolejowego w Puszczykówku, wyremontowanym w latach 2010-2011.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz