Apel Nr 3/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie: wymiany tablic; lokalizacji miejsca piknikowego; wytyczenia ścieżek; wymiany ławek.

 
Apel Nr 3/16/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 22 czerwca 2016 r.
 
w sprawie: wymiany tablic; lokalizacji miejsca piknikowego; wytyczenia ścieżek; wymiany ławek.

Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 4 Regulaminu Rady Miasta Puszczykowa, stanowiącego załącznik nr 2 do Statutu Miasta Puszczykowa, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 159/12/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: Statutu Miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3633) Rada Miasta Puszczykowa występuje z następującym apelem do Dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego Pana Adama Kaczmarka o:
 
 
1. Wymianę tablic z mapą Wielkopolskiego Parku Narodowego zlokalizowanych:
- przy zbiegu ulic Dworcowej i Wiązowej,
- przy zbiegu ulic Wczasowej i Wodziczki.
Obie tablice są bardzo zniszczone i zawierają nieaktualne informacje.
 
2. Ustawienie miejsca piknikowego (stoły, ławki) na polance, znajdującej się obok ścieżki leśnej, biegnącej od przejazdu kolejowego w Puszczykowie (u zbiegu ul. Poznańskiej i Wczasowej) do rzeki Warty (po lewej stronie od ul. Wodziczki).
                                                                                                                                                   
3. Wytyczenie ścieżek rowerowych:
a) od ul. Jarosławskiej w Puszczykowie do Jeziora Jarosławieckiego,
b) od ul. Sobieskiego w Puszczykowie do Wir.
Ścieżki te funkcjonują od lat nieformalnie i są uczęszczane przez mieszkańców i turystów.
 
4. Wymianę czterech zniszczonych drewnianych ławek ustawionych przy ścieżce, prowadzącej od drogi wojewódzkiej nr 430 do siedziby dyrekcji WPN w Jeziorach (wzdłuż drogi).  
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz