Oświadczenie Nr 2/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie: poparcia Apelu przedstawicieli środowisk samorządowych zgromadzonych w dniu 16 marca 2017 roku w Warszaw

 
Oświadczenie Nr 2/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 25 kwietnia 2017 r.
 
w sprawie: poparcia Apelu przedstawicieli środowisk samorządowych zgromadzonych w dniu 16 marca 2017 roku w Warszawie, dotyczącego obrony samorządności terytorialnej w Polsce.
 
Na podstawie § 4 ust. 2 Regulaminu Rady Miasta Puszczykowa stanowiącego Załącznik nr 2 do Statutu Miasta Puszczykowa, Rada Miasta Puszczykowa oświadcza, co następuje:
 
§ 1. Rada Miasta Puszczykowa wyraża poparcie dla Apelu przedstawicieli środowisk samorządowych zgromadzonych w dniu 16 marca 2017 roku w Warszawie, dotyczącego obrony samorządności terytorialnej w Polsce, stanowiącego załącznik do niniejszego oświadczenia.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz