Postanowienie Nr 4/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: odrzucenia wniosku o nadanie nazwy ulicy Prezydenta Pawła Adamowicza jednej z nowo powstających ulic

 
Postanowienie Nr 4/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 30 kwietnia 2019 r.
 
w sprawie: odrzucenia wniosku o nadanie nazwy ulicy Prezydenta Pawła Adamowicza jednej z nowo powstających ulic na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 Statutu Miasta Puszczykowa, stanowiącego załącznik
do uchwały nr 68/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: Statutu Miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r., poz. 3607), Rada Miasta Puszczykowa postanawia:
 
§ 1. Po zasięgnięciu opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odrzucić złożony wniosek o nadanie nazwy ulicy Prezydenta Pawła Adamowicza jednej z nowo powstających ulic na terenie Miasta Puszczykowa.
 
§ 2. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa do poinformowania wnioskodawcy o sposobie rozpatrzenia wniosku.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki