Kadencja 2018-2023

Interpelacje i zapytania radnych złożone w 2021 roku oraz udzielone odpowiedzi

  Lp.

Radna/y Data złożenia
 Interpelacja/zapytanie 
Odpowiedź
1. Maciej Krzyżański 28.06.2021 tekst tekst

2.

Elżbieta Bijaczewska
Alfreda Brączkowska
Maria Michałowska

16.07.2021

tekst

tekst

3.

Piotr Płóciennik

05.08.2021

tekst

tekst

4.

Alfreda Brączkowska

3.11.2021

tekst

tekst

5.

Ewa Michałek-Ciechomska

19.11.2021

tekst

tekst

Interpelacje i zapytania radnych złożone w 2020 roku oraz udzielone odpowiedzi


 

  Lp.

Radna/y Data złożenia
 Interpelacja/zapytanie 
Odpowiedź
1. Maciej Krzyżański 24.02.2020 tekst  teskt
2. Maciej Krzyżański 24.02.2020 tekst  tekst
3. Maciej Krzyżański 24.02.2020 tekst  tekst
4. Maria Michałowska 1.04.2020 tekst  tekst
5. Piotr Płóciennik 23.04.2020 tekst  tekst
6. Maciej Krzyżański 26.05.2020 tekst tekst
7. Maciej Krzyżański 26.05.2020 tekst tekst
8. Maciej Krzyżański 26.05.2020 tekst  tekst
9. Maciej Krzyżański 26.05.2020 tekst  tekst
10. Piotr Płóciennik 29.05.2020 tekst  tekst
11. Piotr Płóciennik 29.05.2020 tekst  tekst
12. Piotr Płóciennik 29.05.2020

tekst

13.
Maciej Krzyżański
21.08.2020
14.
Maciej Krzyżański
31.08.2020
tekst
15.
Maciej Krzyżański
8.09.2020
tekst
16.
Alfreda Brączkowska Maria Michałowska
23.11.2020

tekst

tekst
17.

Maciej Krzyżański

30.11.2020

tekst

tekst
18.

Maciej Krzyżański

30.11.2020

tekst

tekst
19.
Maciej Krzyżański 30.11.2020

tekst

tekst
20.

Maciej Krzyżański

30.11.2020

tekst

 tekst
21.
Maciej Krzyżański
30.11.2020

tekst

 tekst
22. Maria Michałowska 8.12.2020 tekst  tekst
23.
Maria Michałowska
8.12.2020

tekst

 tekst
24.
Maria Michałowska
8.12.2020

tekst

 tekst

Interpelacje i zapytania radnych złożone w 2019 roku oraz udzielone odpowiedzi


 
 

  Lp.

Radna/y Data złożenia
 Interpelacja/zapytanie 
Odpowiedź
1. Piotr Płóciennik
18 stycznia 2019 r.
tekst
tekst
2. Alfreda Brączkowska
22 stycznia 2019 r.
tekst tekst
3. Krzysztof Paszkowski
14 lutego 2019 r.
tekst
tekst
4. Maciej Krzyżański
20 lutego 2019 r. tekst tekst
5. Maciej Krzyżański
 20 lutego 2019 r. 
tekst tekst
6. Maciej Krzyżański
 20 lutego 2019 r. 
tekst tekst
7. Maciej Krzyżański  20 lutego 2019 r. 
tekst tekst
8. Maciej Krzyżański  20 lutego 2019 r. 
tekst tekst
9.  Maciej Krzyżański  20 lutego 2019 r. 
tekst tekst
10.  Maciej Krzyżański  20 lutego 2019 r. 
tekst tekst
11.  Maciej Krzyżański  20 lutego 2019 r. 
tekst tekst
12.  Maciej Krzyżański  20 lutego 2019 r. 
tekst tekst
13.
Piotr Guziałek
 5 marca 2019 r.
tekst tekst
14.
Piotr Guziałek
Mariusz Frąckowiak
 5 marca 2019 r. tekst tekst
15.
Piotr Guziałek
Mariusz Frąckowiak
Krzysztof Paszkowski
 5 marca 2019 r. tekst tekst
16. Piotr Guziałek
 5 marca 2019 r. tekst tekst
17. Maria Michałowska
 6 marca 2019 r.
tekst tekst
18.
Maria Michałowska
Barbara Kamińska
 6 marca 2019 r.
tekst
19. Maria Michałowska 6 maja 2019 r. tekst tekst
20. Maciej Krzyżański 6 maja 2019 r. tekst tekst
21. Maciej Krzyżański 6 maja 2019 r. tekst tekst
22. Maciej Krzyżański 6 maja 2019 r. tekst tekst
23. Maciej Krzyżański 6 maja 2019 r. tekst tekst
24. Maciej Krzyżański 6 maja 2019 r. tekst tekst
25. Maciej Krzyżański 6 maja 2019 r. tekst tekst
26. Maciej Krzyżański 6 maja 2019 r. tekst tekst
27. Maciej Krzyżański 6 maja 2019 r. tekst tekst
28. Krzysztof Paszkowski 7 maja 2019 r.
tekst tekst
29. Maria Michałowska 6 czerwca 2019 r. tekst tekst
30. Maria Michałowska
6 czerwca 2019 r. tekst tekst
31. Maciej Krzyżański 7 czerwca 2019 r. tekst tekst
32. Maciej Krzyżański 2 lipca 2019 r. tekst tekst
33. Maciej Krzyżański 2 lipca 2019 r. tekst tekst
34. Maciej Krzyżański 2 lipca 2019 r. tekst  tekst
35. Maciej Krzyżański 2 lipca 2019 r. tekst tekst
36. Maciej Krzyżański 2 lipca 2019 r. tekst tekst
37. Maciej Krzyżański 10 lipca 2019 r. tekst tekst
38. Maciej Krzyżański 10 lipca 2019 r. tekst tekst
39. Maciej Krzyżański 10 lipca 2019 r. tekst tekst
40. Alfreda Brączkowska
31 lipca 2019 r. tekst
tekst
41. Maciej Krzyżański 7 sierpnia 2019 r. tekst
tekst
 42. Maciej Krzyżański
 7 października 2019 r.  tekst  tekst
 43. Maciej Krzyżański
 7 października 2019 r.
 tekst  tekst
 44. Maciej Krzyżański
 7 października 2019 r.  tekst  tekst

 

Interpelacje i zapytania radnych złożone w 2018 roku oraz udzielone odpowiedzi


 
 

  Lp.

Radna/y Data złożenia
 Interpelacja/zapytanie 
Odpowiedź
 1. Maciej Krzyżański
 4 grudnia 2018 r.
tekst
tekst
 2. Maciej Krzyżański
 4 grudnia 2018 r.
tekst
 3. Maciej Krzyżański  17 grudnia 2018 r.
tekst tekst