Interpelacje i zapytania radnych złożone w 2018 roku oraz udzielone odpowiedzi


 
 

  Lp.

Radna/y Data złożenia
 Interpelacja/zapytanie 
Odpowiedź
 1. Maciej Krzyżański
 4 grudnia 2018 r.
tekst
tekst
 2. Maciej Krzyżański
 4 grudnia 2018 r.
tekst
 3. Maciej Krzyżański  17 grudnia 2018 r.
tekst tekst