Interpelacje i zapytania radnych złożone w 2020 roku oraz udzielone odpowiedzi


 

  Lp.

Radna/y Data złożenia
 Interpelacja/zapytanie 
Odpowiedź
1. Maciej Krzyżański 24.02.2020 tekst  teskt
2. Maciej Krzyżański 24.02.2020 tekst  tekst
3. Maciej Krzyżański 24.02.2020 tekst  tekst
4. Maria Michałowska 1.04.2020 tekst  tekst
5. Piotr Płóciennik 23.04.2020 tekst  tekst
6. Maciej Krzyżański 26.05.2020 tekst tekst
7. Maciej Krzyżański 26.05.2020 tekst tekst
8. Maciej Krzyżański 26.05.2020 tekst  tekst
9. Maciej Krzyżański 26.05.2020 tekst  tekst
10. Piotr Płóciennik 29.05.2020 tekst  tekst
11. Piotr Płóciennik 29.05.2020 tekst  tekst
12. Piotr Płóciennik 29.05.2020

tekst

13.
Maciej Krzyżański
21.08.2020
14.
Maciej Krzyżański
31.08.2020
tekst
15.
Maciej Krzyżański
8.09.2020
tekst
16.
Alfreda Brączkowska Maria Michałowska
23.11.2020

tekst

tekst
17.

Maciej Krzyżański

30.11.2020

tekst

tekst
18.

Maciej Krzyżański

30.11.2020

tekst

tekst
19.
Maciej Krzyżański 30.11.2020

tekst

tekst
20.

Maciej Krzyżański

30.11.2020

tekst

 tekst
21.
Maciej Krzyżański
30.11.2020

tekst

 tekst
22. Maria Michałowska 8.12.2020 tekst  tekst
23.
Maria Michałowska
8.12.2020

tekst

 tekst
24.
Maria Michałowska
8.12.2020

tekst

 tekst