Interpelacje i zapytania radnych złożone w 2020 roku oraz udzielone odpowiedzi


 

  Lp.

Radna/y Data złożenia
 Interpelacja/zapytanie 
Odpowiedź
1. Maciej Krzyżański 24.02.2020 tekst  teskt
2. Maciej Krzyżański 24.02.2020 tekst  tekst
3. Maciej Krzyżański 24.02.2020 tekst  tekst
4. Maria Michałowska 1.04.2020 tekst  tekst