Interpelacje i zapytania radnych złożone w 2021 roku oraz udzielone odpowiedzi

  Lp.

Radna/y Data złożenia
 Interpelacja/zapytanie 
Odpowiedź
1. Maciej Krzyżański 28.06.2021 tekst tekst

2.

Elżbieta Bijaczewska
Alfreda Brączkowska
Maria Michałowska

16.07.2021

tekst

tekst

3.

Piotr Płóciennik

05.08.2021

tekst

tekst

4.

Alfreda Brączkowska

3.11.2021

tekst

tekst

5.

Ewa Michałek-Ciechomska

19.11.2021

tekst

tekst