Interpelacje i zapytania radnych złożone w 2019 roku oraz udzielone odpowiedzi


 
 

  Lp.

Radna/y Data złożenia
 Interpelacja/zapytanie 
Odpowiedź
1. Piotr Płóciennik
18 stycznia 2019 r.
tekst
tekst
2. Alfreda Brączkowska
22 stycznia 2019 r.
tekst tekst
3. Krzysztof Paszkowski
14 lutego 2019 r.
tekst
tekst
4. Maciej Krzyżański
20 lutego 2019 r. tekst tekst
5. Maciej Krzyżański
 20 lutego 2019 r. 
tekst tekst
6. Maciej Krzyżański
 20 lutego 2019 r. 
tekst tekst
7. Maciej Krzyżański  20 lutego 2019 r. 
tekst tekst
8. Maciej Krzyżański  20 lutego 2019 r. 
tekst tekst
9.  Maciej Krzyżański  20 lutego 2019 r. 
tekst tekst
10.  Maciej Krzyżański  20 lutego 2019 r. 
tekst tekst
11.  Maciej Krzyżański  20 lutego 2019 r. 
tekst tekst
12.  Maciej Krzyżański  20 lutego 2019 r. 
tekst tekst
13.
Piotr Guziałek
 5 marca 2019 r.
tekst tekst
14.
Piotr Guziałek
Mariusz Frąckowiak
 5 marca 2019 r. tekst tekst
15.
Piotr Guziałek
Mariusz Frąckowiak
Krzysztof Paszkowski
 5 marca 2019 r. tekst tekst
16. Piotr Guziałek
 5 marca 2019 r. tekst tekst
17. Maria Michałowska
 6 marca 2019 r.
tekst tekst
18.
Maria Michałowska
Barbara Kamińska
 6 marca 2019 r.
tekst
19. Maria Michałowska 6 maja 2019 r. tekst tekst
20. Maciej Krzyżański 6 maja 2019 r. tekst tekst
21. Maciej Krzyżański 6 maja 2019 r. tekst tekst
22. Maciej Krzyżański 6 maja 2019 r. tekst tekst
23. Maciej Krzyżański 6 maja 2019 r. tekst tekst
24. Maciej Krzyżański 6 maja 2019 r. tekst tekst
25. Maciej Krzyżański 6 maja 2019 r. tekst tekst
26. Maciej Krzyżański 6 maja 2019 r. tekst tekst
27. Maciej Krzyżański 6 maja 2019 r. tekst tekst
28. Krzysztof Paszkowski 7 maja 2019 r.
tekst tekst
29. Maria Michałowska 6 czerwca 2019 r. tekst tekst
30. Maria Michałowska
6 czerwca 2019 r. tekst tekst
31. Maciej Krzyżański 7 czerwca 2019 r. tekst tekst
32. Maciej Krzyżański 2 lipca 2019 r. tekst tekst
33. Maciej Krzyżański 2 lipca 2019 r. tekst tekst
34. Maciej Krzyżański 2 lipca 2019 r. tekst  tekst
35. Maciej Krzyżański 2 lipca 2019 r. tekst tekst
36. Maciej Krzyżański 2 lipca 2019 r. tekst tekst
37. Maciej Krzyżański 10 lipca 2019 r. tekst tekst
38. Maciej Krzyżański 10 lipca 2019 r. tekst tekst
39. Maciej Krzyżański 10 lipca 2019 r. tekst tekst
40. Alfreda Brączkowska
31 lipca 2019 r. tekst
tekst
41. Maciej Krzyżański 7 sierpnia 2019 r. tekst
tekst
 42. Maciej Krzyżański
 7 października 2019 r.  tekst  tekst
 43. Maciej Krzyżański
 7 października 2019 r.
 tekst  tekst
 44. Maciej Krzyżański
 7 października 2019 r.  tekst  tekst