Plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta na 2019 rok