Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2020
 
  1. Bieżąca kontrola dokumentów finansowo-księgowych Urzędu Miejskiego.
  2. Przygotowanie wniosku i opinii w sprawie absolutorium.
  3. Kontrola rozliczania dotacji dla wybranych organizacji pozarządowych.
  4. Kontrola inwestycji: „Przebudowa ulicy Moniuszki”.
  5. Kontrola inwestycji: „Zagospodarowanie terenu zakola Warty”.
  6. Kontrola inwestycji: „Rewitalizacja willi Mimoza”.
 
Założono, że posiedzenia Komisji będą się odbywać średnio dwa razy w miesiącu z uwzględnieniem większej liczby posiedzeń potrzebnych do przygotowania wniosku i opinii w sprawie absolutorium. W sumie w 2020 roku przewidziano około 23 posiedzenia.