Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019

 
Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2019
 
  1. Bieżąca kontrola dokumentów finansowo-księgowych Urzędu.
  2. Przygotowanie wniosku i opinii w sprawie absolutorium.
  3. Kontrola dotacji dla organizacji pozarządowych.
  4. Kontrola inwestycji pt.: Budowa boiska lekkoatletycznego „Orlik Lekkoatletyczny" w Puszczykowie przy Szkole Podstawowej nr 1.
  5. Kontrola inwestycji pt.: „Budowa ul. Szpitalnej".
  6. Kontrola inwestycji pt.: „Budowa ul. Strażackiej".
 
Założono, że posiedzenia Komisji będą odbywać się średnio dwa razy w miesiącu, z uwzględnieniem większej liczby posiedzeń potrzebnych do przygotowania wniosku i opinii w sprawie absolutorium. W sumie w 2019 roku przewidziano około 26 posiedzeń.