Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2021
 
  1. Bieżąca kontrola dokumentów finansowo-księgowych Urzędu Miejskiego.
  2. Przygotowanie wniosku i opinii w sprawie absolutorium.
  3. Kontrola inwestycji: „Budowa ul. Mazurskiej”.
  4. Kontrola inwestycji: „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – w formie zaprojektuj i wybuduj”.