1. sesja Rady Miasta Puszczykowa

Zapraszamy na 1. SESJĘ RADY MIASTA PUSZCZYKOWA, która odbędzie się we wtorek 20 listopada 2018 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sali.
 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej.
 3. Złożenie ślubowania przez radnych.
 4. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na burmistrza przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej.
 5. Złożenie ślubowania przez burmistrza.
 6. Stwierdzenie prawomocności obrad (ustawowego składu Rady).
 7. Wybór komisji skrutacyjnej.
 8. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa (druk nr 1).
 9. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa prowadzenia sesji.
 10. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa (druk nr 2).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa (druk nr 3).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (druk nr 4). 
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu (druk nr 5).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta (druk nr 6).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych (druk nr 7).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych (druk nr 8).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta Puszczykowa (druk nr 9).
 18. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 19. Wolne głosy.
 20. Zamknięcie obrad.

 

  NAGRANIE Z SESJI

 http://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=puszczyksesja