10. sesja Rady Miasta Puszczykowa

Zapraszamy na 10. SESJĘ RADY MIASTA PUSZCZYKOWA, która odbędzie się we wtorek 27 sierpnia 2019 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.  

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 9/19/VIII z dnia 25 czerwca 2019 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Przy Murze (druk nr 103), (zał. do druku nr 103).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Nadwarciańskiej (druk nr 104), (zał. do druku nr 104). 
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Poznańskiej (druk nr 105), (zał. do druku nr 105). 
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 257/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa (druk nr 101), (zał. do druku nr 101), (zał do regulaminu do druku nr 101).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 94/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: współdziałania z powiatem Poznańskim przy Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego (druk nr 102).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu wydającego opinię o kandydatach na ławników do sądów powszechnych (druk nr 100).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (druk nr 106), (zał. nr 1 do druku nr 106), (zał. nr 2 do druku nr 106), (zał. nr 3 do druku nr 106), (zał. nr 4 do druku nr 106).
 11. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 12. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 13. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
 14. Wolne głosy.
 15. Zamknięcie sesji.