11. sesja Rady Miasta Puszczykowa

Zapraszamy na 11. SESJĘ RADY MIASTA PUSZCZYKOWA, która odbędzie się we wtorek 24 września 2019 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.  

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 10/19/VIII z dnia 27 sierpnia 2019 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych (druk nr 112), (zał. do druku nr 112), (zał. nr 1 do Regulaminu do druku nr 112), (zał. nr 2 do Regulaminu do druku nr 112), (zał. nr 3 do Regulaminu do druku nr 112), (zał. nr 4 do Regulaminu do druku nr 112).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu i Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu (druk nr 108).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy ks. Ignacego Posadzego (druk nr 111), (zał. do druku nr 111).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Wysokiej (druk nr 110), (zał. do druku nr 110).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania składu osobowego Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 107).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 203/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo (druk nr 109).
 10. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 11. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 12. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
 13. Wolne głosy.
 14. Zamknięcie sesji.