15. sesja Rady Miasta Puszczykowa

Zapraszamy na 15. SESJĘ RADY MIASTA PUSZCZYKOWA, która odbędzie się we wtorek, 21 stycznia 2020 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.  

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 14/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2020 (druk nr 138).
  Załącznik do druku nr 138
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2020 (druk nr 139).
  Załącznik do druku nr 139
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2019 roku.
 7. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 8. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 9. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
 10. Wolne głosy.
 11. Zamknięcie sesji.