20. sesja Rady Miasta Puszczykowa

Informujemy, że 20. SESJA RADY MIASTA PUSZCZYKOWA odbędzie się we wtorek, 25 sierpnia 2020 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.

W związku z trwającym zagrożeniem zarażenia koronawirusem, sesja odbędzie się bez udziału publiczności. Zachęcamy do śledzenia transmisji z sesji w internecie, która będzie dostępna pod adresem: http://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=puszczyksesja

Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 19/20/VIII z dnia 23 czerwca 2020 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Puszczykowo na lata 2020 – 2035” (druk nr 187) „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Puszczykowo na lata 2020 – 2035"
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2020 (druk nr 188), (załącznik nr 1 do druku nr 188).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Puszczykowa (druk nr 192), (załącznik do druku nr 192).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości w rejonie ulicy Karola Marcinkowskiego w Puszczykowie (druk nr 189), (załącznik do druku nr 189).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 1026/4 w obrębie Niwka (druk nr 191), (załącznik do druku nr 191).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wysokiej 1 z przeznaczeniem na prowadzenie stołówki szkolnej na okres do 3 lat (druk nr 190), (załącznik do druku nr 190).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 193), (załącznik nr 1 do druku nr 193), (załącznik nr 2 do druku nr 193), (załącznik nr 3 do druku nr 193).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 134/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2020-2028 (druk nr 194), (załącznik nr 1 do druku nr 194), (załącznik nr 2 do druku nr 194), (Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowo).
 12. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 13. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 14. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
 15. Wolne głosy.
 16. Zamknięcie sesji.