21. sesja Rady Miasta Puszczykowa

Informujemy, że 21. SESJA RADY MIASTA PUSZCZYKOWA odbędzie się we wtorek, 29 września 2020 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.

W związku z trwającym zagrożeniem zarażenia koronawirusem, sesja odbędzie się bez udziału publiczności. Zachęcamy do śledzenia transmisji z sesji w internecie, która będzie dostępna pod adresem: http://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=puszczyksesja

Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 20/20/VIII z dnia 25 sierpnia 2020 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 – część B (druk nr 205).
  Załącznik nr 1 do druku nr 205
  Załącznik nr 2 do druku nr 205
  Załącznik nr 3 do druku nr 205
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 (druk nr 206).
  Załącznik do druku nr 206
  Zał. nr 1 do regulaminu
  Zał. nr 2 do regulaminu
  Zał. nr 3 do regulaminu
  Zał. nr 4 do regulaminu
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 156/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym nieodpłatnego użytkowania części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, położonej przy ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie (druk nr 198).
  Załącznik do druku nr 198
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Niepodległości (druk nr 199).
  Załącznik do druku nr 199
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ulicy Nadwarciańskiej (druk nr 200).
  Załącznik do druku nr 200
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zwrotu darowizny nieruchomości położonej w rejonie ulicy Poznańskiej (druk nr 201).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Puszczykowie (druk nr 202).
  Załącznik do druku 202
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 1 oraz lokalu niemieszkalnego nr 3 przy ul. Poznańskiej 74A w Puszczykowie oraz zbycie tych lokali wraz z udziałem w gruncie na rzecz dotychczasowego najemcy - w celu zwolnienia z długu (druk nr 203).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 247/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem jest Miasto Puszczykowo (druk nr 197).
  Załącznik do druku nr 197
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 137/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2020 (druk nr 195).
  Załącznik do druku nr 195
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania składu osobowego Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 196).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Puszczykowa do wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji (druk nr 204).
 16. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym nr 2/20/VIII Komisji Rewizyjnej z kontroli rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację wybranych zadań publicznych w 2019 roku.
 17. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 18. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 19. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
 20. Wolne głosy.
 21. Zamknięcie sesji.