31. sesja Rady Miasta Puszczykowa

Informujemy, że 31. SESJA RADY MIASTA PUSZCZYKOWA odbędzie się we wtorek, 24 sierpnia 2021 r. o godz. 17.00.

Zachęcamy do śledzenia transmisji z sesji w internecie, która będzie dostępna pod adresem: www.puszczykowo.pl/sesja
 
Porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
  3. Przyjęcie protokołu nr 29/21/VIII z dnia 25 maja 2021 r.
  4. Przyjęcie protokołu nr 30/21/VIII z dnia 22 czerwca 2021 r.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa (druk nr 308).
  6. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
  7. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
  8. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
  9. Wolne głosy.
  10. Zamknięcie sesji.