35. sesja Rady Miasta Puszczykowa

Zapraszamy na 35. SESJĘ RADY MIASTA PUSZCZYKOWA, która odbędzie się we wtorek 24 października 2017 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21 (wjazd/wejście od ul. Poznańskiej).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
  3. Przyjęcie protokołu nr 34/17/VII z 26 września 2017 r.
  1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: odwołania członka Komisji Mieszkaniowej (druk nr 268).
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: powołania członka Komisji Mieszkaniowej (druk nr 269).
  1. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
  2. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
  3. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
  4. Wolne głosy.
  5. Zamknięcie sesji.