41. sesja Rady Miasta Puszczykowa

 
Zapraszamy na 41. SESJĘ RADY MIASTA PUSZCZYKOWA, która odbędzie się we wtorek 24 kwietnia 2018 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21 (wjazd/wejście od ul. Poznańskiej).
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 40/18/VII z 27 marca 2018 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Wysokiej (druk nr 324).
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Wysokiej (druk nr 325).
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Poznańskiej (druk nr 326).
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Mickiewicza, oznaczonej ewidencyjnie, jako działka nr 2189/7, obręb Puszczykowo (druk nr 327 ).
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie części nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa (druk nr 328).
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonych w Puszczykowie przy ul. Klasztornej (druk nr 329).
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 330). 
 1. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 3. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 4. Wolne głosy.
 5. Zamknięcie sesji.