42. sesja Rady Miasta PuszczykowaZapraszamy na 42. SESJĘ RADY MIASTA PUSZCZYKOWA, która odbędzie się we wtorek 29 maja 2018 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21 (wjazd/wejście od ul. Poznańskiej).  
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 40/18/VII z dnia 27 marca 2018 r.
 4. Przyjęcie protokołu nr 41/18/VII z dnia 24 kwietnia 2018 r.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni oraz przyjęcia istniejących nazw ulic na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 331).
 6. ZAŁĄCZNIK DO DRUKU NR 331
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Nadwarciańskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 968, obręb Niwka (druk nr 332).
 8. ZAŁĄCZNIK DO DRUKU NR 332
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, oznaczonej jako działka nr 1576/18 i część działki nr 1576/13, obręb Puszczykowo (druk nr 333).
 10. ZAŁĄCZNIK DO DRUKU NR 333
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, oznaczonej jako działka nr 611/2, obręb Niwka (druk nr 334).
 12. ZAŁĄCZNIK DO DRUKU NR 334
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, oznaczonej jako działka nr 2200, obręb Puszczykowo (druk nr 335).
 14. ZAŁĄCZNIK DO DRUKU NR 335
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 197/17/VII w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta (druk nr 336).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 8/14/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych (druk nr 337).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 338).
 18. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DRUKU NR 338
  Opis przyjetych wartości do Wieloletniej Prognozy Miasta Puszczykowa
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (druk nr 339).
 20. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DRUKU NR 339
  ZAŁĄCZNIK NR 2 DO DRUKU NR 339
  ZAŁĄCZNIKI NR 3 I 4 DO DRUKU NR 339
 21. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa z kontroli inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Puszczykowie".
 22. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 23. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 24. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 25. Wolne głosy.
 26. Zamknięcie sesji