Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta

Skład Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta:

Jan Łagoda - przewodniczący

Elżbieta Bijaczewska

Alfreda Brączkowska

Piotr Guziałek

Barbara Kamińska

Maciej Krzyżański

Ewa Michałek-Ciechomska

Maria Michałowska

Piotr Płóciennik

Tomasz Potocki