Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta

Skład Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta:

Jan Łagoda - przewodniczący

Elżbieta Bijaczewska

Piotr Guziałek

Władysław Hetman

Barbara Kamińska

Maciej Krzyżański

Piotr Płóciennik

Tomasz Potocki