Komisja doraźna ds. Statutu Miasta Puszczykowa

Skład Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta Puszczykowa

Maria Michałowska-przewodnicząca

Jan Łagoda

Piotr Płóciennik

Tomasz Potocki

Ryszard Teuschner