Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Barbara Kamińska - przewodnicząca

Elżbieta Bijaczewska

Alfreda Brączkowska

Piotr Guziałek

Maciej Krzyżański 

Krzysztof Paszkowski