Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Elżbieta BIJACZEWSKA

Alfreda BRĄCZKOWSKA

Elżbieta CZARNECKA

Mariusz FRĄCKOWIAK

Piotr GUZIAŁEK

Władysław HETMAN

Barbara KAMIŃSKA
Barbara KAMIŃSKA - korekta

Maciej KRZYŻAŃSKI

Jan ŁAGODA

Maria MICHAŁOWSKA

Krzysztof PASZKOWSKI

Piotr PŁÓCIENNIK

Tomasz POTOCKI

Filip RYGLEWICZ

Ryszard TEUSCHNER