Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Elżbieta BIJACZEWSKA

Alfreda BRĄCZKOWSKA

Elżbieta CZARNECKA

Mariusz FRĄCKOWIAK

Piotr GUZIAŁEK

Władysław HETMAN

Barbara KAMIŃSKA

Maciej KRZYŻAŃSKI

Jan ŁAGODA

Maria MICHAŁOWSKA

Krzysztof PASZKOWSKI

Piotr PŁÓCIENNIK

Tomasz POTOCKI

Filip RYGLEWICZ

Ryszard TEUSCHNER