Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018

 

Elżbieta Bijaczewska

Alfreda Brączkowska

Elżbieta Czarnecka

Łukasz Grzonka

Małgorzata Hempowicz

Władysław Hetman

Maciej Krzyżański

Jan Łagoda

Dorota Łuczak-Dydowicz

Tomasz Potocki

Filip Ryglewicz

Małgorzata Szczotka

Ryszard Teuschner

Agata Wójcik