Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Elżbieta Bijaczewska

Alfreda Brączkowska

Elżbieta Czarnecka

Łukasz Grzonka

Małgorzata Hempowicz

Władysław Hetman

Maciej Krzyżański

Jan Łagoda

Dorota Łuczak-Dydowicz

Jakub Jan Musiał

Tomasz Potocki

Filip Ryglewicz

Małgorzata Szczotka

Ryszard Teuschner

Agata Wójcik