Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

 

Elżbieta Bijaczewska

Alfreda Brączkowska

Elżbieta Czarnecka

Łukasz Grzonka

Łukasz Grzonka - korekta

Małgorzata Hempowicz

Informacja Wojewody Wielkopolskiego nt. oświadczenia majątkowego Przewodniczącej Rady

Władysław Hetman

Maciej Krzyżański

Jan Łagoda

Dorota Łuczak-Dydowicz

Jakub Musiał

Tomasz Potocki

Filip Ryglewicz

Małgorzata Szczotka

Ryszard Teuschner

Agata Wójcik

Agata Wójcik - korekta