Protokół nr 12/2014 z posiedzenia Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta które odbyło się w dniu 29 września 2014 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budyne

 
Protokół nr 12/2014
z posiedzenia Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta
które odbyło się w dniu 29 września 2014 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek B
 
OB.0012.2.12.14
 
Godz. rozpoczęcia : 17:05
Godz. zakończenia:  18:25
 
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Marek Barłóg
Zastępca Przewodniczącego: Paweł Rochowiak
Członkowie:
-          Piotr Bekas
-          Andrzej Dettloff
-          Bogumiła Dolska
-          Władysław Hetman
-          Krzysztof Jopek
-          Maciej Krzyżański
-          Janusz Szafarkiewicz
 
Protokolant: Karolina Janton-Małecka
 
Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Tematy:
 
  1. Przedstawienie stanu realizacji inwestycji planowanych na lata 2011-2014.
  2. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za I półrocze 2014 roku.
  3. Sprawy bieżące (m.in. informacja nt. ustaleń dotyczących ekranów akustycznych). Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Marek Barłóg rozpoczął posiedzenie Komisji, powitał gości i radnych oraz stwierdził quorum.
 
Ad 1. Przedstawienie stanu realizacji inwestycji planowanych na lata 2011-2014.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że wszystkie prace zostały już wykonane bądź są w trakcie realizacji (m.in. zagospodarowanie CAS, chodniki, nowa nawierzchnia na ul. Kosynierów Miłosławskich).
 
Radny Maciej Krzyżański chciał uzyskać informację czy budowy ulic Matejki, Śląskiej oraz Sportowej został ukończone.
Jak wyjaśniła pani Barbara Mulczyńska ul. Śląska została zrewitalizowana w całości, został jedynie odcinek ul. Kosynierów Miłosławskich, jeśli chodzi o ul. Matejki to została budowana od ul. Kościuszki do ul. Prusa. Natomiast ul. Sportowa ma nie do końca uregulowane sprawy terenowe. 
 
Ad 2. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za I półrocze 2014 roku.
Skarbnik Miasta Piotr Łoździn omówił sprawozdanie z wykonania budżetu, poinformował również, że w prasie sygnalizuje się, iż miasto planuje deficyt na 4 miliony a jest to niezgodne z prawdą.
 
Przewodniczący Rady Miasta Janusz Szafarkiewicz chciał dowiedzieć się czy realizacje planowane przez Aquanet są opłacane przez Miasto.
 
Jak wyjaśnił Skarbnik gdyby Aquanet był odpowiedzialny za realizację to nie, aczkolwiek w tej sytuacji jesteśmy inwestorem dlatego odsprzedamy wszystko Aquanet dzięki czemu pieniądze zostaną zwrócone.
 
Radny Marek Barłóg zauważył, że w zestawieniu RIO dochody są powyżej 100%.
 
Skarbnik Miasta Piotr Łoździn oznajmił, że 1 pozycja to dochody realizowane w marcu a późniejsze to co można mieć z zaległości podatkowych, 2 pozycja to dochody, których się nie planuje (odszkodowania, zwroty kosztów postępowania sądowego czy podatek leśny). Następnie Skarbnik Miasta odczytał opinię RIO.
 
Ad 3. Sprawy bieżące (m.in. informacja nt. ustaleń dotyczących ekranów akustycznych). Sprawy bieżące.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński oznajmił, że na następne posiedzenie Komisji warto zaprosić przedstawicieli Aquanet aby rozwiali wszelkie wątpliwości związane z inwestycjami.
 
Przewodniczący Komisji Rady Miasta Janusz Szafarkiewicz powiedział, że założenia projektowe muszą być napisane językiem zrozumiałym dla każdego.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że pisma związane z wątpliwościami co do ekranów akustycznych były rozsyłane do wszystkich instytucji, które mogły pomóc. Wszyscy odpowiadali, że nie zgadzają się zarówno z naszym protestem, jak i nie zgadzają się na odstępstwa. Tej samej treści pisma wysyłały organizacje pozarządowe i osoby prywatne, a odpowiedz na te pisma była ta sama a nawet powielana. Ponadto Wiceburmistrz poinformował, że wysłano pismo do Posła Marka Fiedlera a na 90 właścicieli Urząd doszedł do 77 i 59,7% bezwzględnie żąda ekranów.
 
Radny Maciej Krzyżański chciał dowiedzieć się co miasto ustaliło z zabudową stacji w Puszczykowie oraz ile razy na łamach Echa Puszczykowa były informacje na temat konsultacji społecznych.
 
Jak wyjaśnił Wiceburmistrz, przy wydawaniu obwieszczenia zwyczajowo przyjęte jest publikowanie w BIP, odnośnie dworca należy rozmawiać z Panią Bekasiak, która jest jego właścicielką.
 
Następnie głos zabrał Pan Krzysztof Kamiński, który poinformował, że napisał pismo do PKP na temat alei, ale nadal nie dostał odpowiedzi, zapytał też, czy możliwe jest, że takie pismo przypadkiem trafiło do Urzędu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński  oznajmił, że taka odpowiedz nie dotarła do Urzędu.
 
O godz.  18:25 Przewodniczący Marek Barłóg zakończył posiedzenie komisji.