Protokół nr 7/2020 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się zdalnie 7 grudnia 2020 r. za pomocą systemu wideokonferencyjnego Zoom

RM.0012.4.7.2020
 
Godz. rozpoczęcia:     17:05
Godz. zakończenia:    18:00
                                       
Temat:
  1. Zaopiniowanie poprawek zgłoszonych do projektu budżetu na 2021 r.
  2. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2021 r.
  3. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powitał radnych i gości, obecnych 8 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie poprawek zgłoszonych do projektu budżetu na 2021 r.
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że w miniony piątek radni otrzymali informację burmistrza na temat tego, które pozycje z wniosków radnych do budżetu, proponuje wprowadzić w ramach autopoprawki (odpowiedź burmistrza na wnioski do projektu budżetu stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Skarbnik zaznaczył, że nieuwzględnienie pozostałych wniosków dotyczyło głównie inwestycji, w których kwestie własności gruntów nie zostały uregulowane.
Skarbnik Piotr Łoździn, wiceburmistrz Władysław Ślisiński, kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak odpowiedzieli na pytania radnych. W dyskusji głos zabrali: radny Maciej Krzyżański, radna Alfreda Brączkowska, radna Barbara Kamińska, przewodniczący Jan Łagoda, Jadwiga Przychodzka, radny Filip Ryglewicz, radny Mariusz Frąckowiak.
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2021 r.
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu budżetu na 2021 rok z uwzględnieniem zgłoszonych poprawek:
Wynik głosowania: „za” – 8 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0 (szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Projekt budżetu został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Pani Jadwiga Przychodzka powiedziała, że miejskie pieniądze marnuje straż miejska przejeżdżając dwa razy dziennie ulicą Pszeniczną i Morenową w stronę lasu. Mieszkanka zasugerowała uzyskanie oszczędności poprzez likwidację straży miejskiej (koszty paliwa, zatruwanie środowiska).  
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że do obowiązków straży miejskiej należy jedno- lub dwukrotny objazd całego miasta i przekazywanie informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach oraz podjętych interwencjach. Wiceburmistrz nie zgodził się ze stwierdzeniem, że straż miejska jest niepotrzebna i marnuje pieniądze.
 
Pani Jadwiga Przychodzka powiedziała, że na pustej ul. Pszenicznej o godz. 7:15 strażnicy miejscy ją zaatakowali. Jeden ze strażników ją przewrócił (była na SOR-ze, miała wstrząśnienie mózgu, ma obdukcję lekarską) i zabrał psa, którego nie zdążyła zapiąć. Całą sytuację nagrywali, po czym odjechali zabierając psa i pozostawili ją leżącą na ziemi.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w przypadku poruszania powyższego tematu, należy zawiadomić mieszkańców ul. Gołębiej, ponieważ posiada całą teczkę pism mieszkańców ul. Gołębiej i okolicznych ulic, odnoszących się do postępowanie pani Przychodzkiej.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przytoczył fragmenty jednego z pism, w którym mieszkańcy wyrażają zbulwersowanie zachowaniem pani Przychodzkiej, która od czterech lat wyprowadza swoje 3-4 nieszczepione psy bez smyczy (nie sprząta po nich), które plądrują okoliczne ogrody, a kilka dni temu zagryzły kota sąsiada na terenie jego opłotowanej posesji. Brama posesji p. Przychodzkiej jest otwarta, psy wychodzą stwarzając zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci. Pani Przychodzka ignoruje prośby mieszkańców i straży miejskiej, donosi na strażników.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w innym piśmie mieszkańcy wzywają władze miasta do odebrania psów p. Przychodzkiej. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że czeka na zgodę Powiatowego Inspektoratu Weterynarii i jeśli taka zostanie wydana, psy zostaną jej odebrane.
 
Przewodniczący Jan Łagoda zakończył temat mówiąc, że działalność straży miejskiej nie należy do właściwości Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz że podejrzenie niewłaściwego zachowanie strażników powinno być przedmiotem oficjalnej skargi do burmistrza.
 
Radna Alfreda Brączkowska poruszyła kwestię niewłaściwego wyprofilowania fragmentu ul. Ratajskiego.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zgodnie z przepisami długość szykany nie może mieć mniej niż 3 m, a ta ma długość 3,05 m. Kierowca jadący z przepisową prędkością nie ma problemu z jej minięciem.
 
Radna Barbara Kamińska poinformowała, że mieszkaniec ul. Przecznica zwrócił się do niej z pytaniem o powód nasadzenia czterech drzew tuż pod oknem jego mieszkania komunalnego.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że na terenie leżącego obok placu zabaw należało dokonać nasadzeń drzew, natomiast numer działki, na której należało posadzić drzewa, został wskazany przez starostwo. Wiceburmistrz powiedział, że osobiście sprawdzi miejsce nasadzeń.
 
Przewodniczący Jan Łagoda zapytał, czy wykonawca budowy przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 430 na wysokości ul. Zalesie otrzymał już uzgodnienia z Wojewódzkiego Zarządu Dróg.
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska odpowiedziała, że wykonawca nie otrzymał jeszcze uzgodnień.
 
Odpowiadając na pytanie radnego Macieja Krzyżańskiego, wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że konieczność naprawy podświetlenia muralu na SP nr 2 została zgłoszona. 
 
O godz. 18:00 przewodniczący Jan Łagoda zakończył posiedzenie.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak