Protokół nr 10/2021 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 10 października 2021 r. hybrydowo w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4 or

 

 
RM.0012.4.10.2021
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    17:54
 
Temat:
  1. Wnioski komisji do budżetu miasta na rok 2022.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 8 radnych (nieobecna radna Barbara Kamińska).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Wnioski komisji do budżetu miasta na rok 2022.
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem wniosku komisji w sprawie remontu ul. Wiosennej.
Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem wniosku komisji w sprawie utworzenia Jadłodzielni w Puszczykowie.
Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem wniosku komisji w sprawie zwiększenia nakładów na Policję.
Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem wniosku komisji w sprawie wykonania monitoringu przy Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 2 w Puszczykowie.
Wynik głosowania: 2 głosów „za”, 5 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem wniosku komisji w sprawie wykonania monitoringu na ul. Jarosławskiej/Czarnieckiego, ul. Studziennej/Sobieskiego, ul. Studziennej/Czarnieckiego, ul. Kraszewskiego/Nadwarciańskiej.
Wynik głosowania: 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Jan Łagoda o godzinie 17:54 zakończył posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała
/-/ Hanna Dudzik-Zoga