Protokół nr 3/14 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 18 marca 2014 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek

 
Protokół nr 3/14
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniu 18 marca 2014 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
 ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek B
 
OB.0012.3.3.14 
 
godz. rozpoczęcia: 17:35
godz. zakończenia: 19:30
 
Tematy posiedzenia:
 
1. Informacja na temat projektów z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu zaplanowanych do realizacji przez wybrane organizacje pozarządowe w 2014 r. (Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe, Międzyszkolny Klub Sportowy Puszczykowo). 
2. Informacja na temat koncepcji zagospodarowania terenu byłego MOSiR.
3. Nowe zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli - omówienie.
4.Sprawy bieżące.
 
Komisja w składzie:
Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Szczotka
Zastępca przewodniczącej: Kinga Górna-Krzeszowiak
Członkowie:
- Elżbieta Czarnecka
- Małgorzata Hempowicz
- Paweł Rochowiak
- Maciej Stelmachowski
- Janusz Szafarkiewicz
Protokolant: Karolina Janton-Małecka
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powitała radnych i zaproszonych gości. Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Ad 1. Informacja na temat projektów z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu zaplanowanych do realizacji przez wybrane organizacje pozarządowe w 2014 r. (Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe, Międzyszkolny Klub Sportowy Puszczykowo).  
Prezes Puszczykowskiego Towarzystwa Sportowego Wojciech Majchrzak poinformował, że główną imprezą organizowaną przez Towarzystwo były 20. Jubileuszowe Mistrzostwa Puszczykowa w Narciarstwie Alpejskim, Biegowym i Snowboardzie.
Prezes Wojciech Majchrzak poinformował też, że Kuba Janaszek będzie nadal prowadzić zajęcia badmintona, dodał również, że 1 czerwca odbędzie się impreza uliczna „Wyścig po Uśmiech", w pierwszy weekend czerwca odbędzie się „Bieg Puszczyka". Pan Wojciech Majchrzak wyjaśnił również, że Towarzystwo zamierza zorganizować dwa spływy kajakowe (męski oraz mieszany), ponadto ma powstać sekcja rowerowa.
 
Następnie głos zabrała pani Joanna Hejnowicz z Międzyszkolnego Klubu Sportowego Puszczykowo, która poinformowała, że zajęcia są prowadzone głównie z gry w piłkę siatkową i będą to kontynuowane w nowym roku ponadto będzie zorganizowany obóz sportowy.
 
Ad 2. Nowe zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli - omówienie.
Pani Katarzyna Świniarska poinformowała, że 18 stycznia br. weszła w życie zmiana ustawy, która nakłada obowiązki przygotowania regulaminów rekrutacji do szkół.
Wszystkie informacje na temat rekrutacji znajdują się na stronach internetowych szkół.
 
Ponadto pani Katarzyna Świniarska poinformowała, że regulamin rekrutacji określa kwestię przyjmowania do naszych szkół dzieci z Mosiny, Łęczycy oraz Komornik.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Komisja omówiła projekt uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego Karolinie Płazie.
 
Przewodniczący Rady Miasta Janusz Szafarkiewicz poinformował, że Karolina zdobywa liczne nagrody zarówno w dyscyplinach sportów zimowych jak i letnich.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały dot. przyznania.
 
Ad 2. Informacja na temat koncepcji zagospodarowania terenu byłego MOSiR.   
Projektant Jerzy Milewski przedstawił koncepcję zagospodarowania terenu byłego MOSiR-u: od strony wschodniej od lasu znajdować się będzie plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią syntetyczną. Teren będzie oświetlony, zostanie wykorzystana część ogrodzenia, siedziska oraz kosze na śmieci. Wzdłuż boiska będą zmodernizowane siedziska systemowe na stelażach, które pomieszczą ponad 200 osób. Od strony wschodniej powstanie boisko wielofunkcyjne.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że Urząd prosił o przyspieszenie prac ponieważ jest możliwość zdobycia dofinansowania.
 
Pan Jerzy Milewski dodał, że w dalszej części znajdować się będzie ścieżka komunikacyjna, część spacerowa, miejsca urządzeń stałych do ćwiczeń, za sceną tor do minigolfa, górka do zjeżdżania na sankach. Ponadto oznajmił, że cały teren będzie się ze sobą komplementarnie łączyć.
 
Radny Maciej Stelmachowski chciał uzyskać informację na temat dotacji, pracownik merytoryczny Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że dofinansowanie to 30% kwoty.
 
Mieszkaniec pan Cezary Wichniewicz zapytał, czy na tym terenie jest potrzebny tak duży parking.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że teren ten będzie wykorzystywany nie tylko jako parking.
 
Ustalono, że za sfinansowanie przeniesienia urządzeń odpowiedzialny jest Urząd Miejski.
 
Mieszkaniec Maciej Krzyżański zapytał, czy będzie osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo na Skateparku.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że  będzie regulamin korzystania z Skateparku, tak jak funkcjonuje to w innych miejscach.
 
Ad.4. Sprawy bieżące.
Radny Tomasz Potocki spytał jaki artysta będzie występować podczas Dni Puszczykowa.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że będą dwa zespoły: Trubadurzy oraz Brathanki.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka wyraziła żal spowodowany brakiem informacji na temat wybranych zespołów, ponieważ podczas styczniowego posiedzenia komisji ustalono, że będzie to Pectus bądź Monika Brodka.
Radny Paweł Rochowiak zabrał głos odnośnie beatyfikacji Jana Pawła II i zapytał, czy w związku z tym wydarzeniem podjęto działania odnośnie koordynacji uroczystości i wydarzeń, które będą temu towarzyszyć.
 
Burmistrz poinformował, że dwukrotnie odbyło się spotkanie z proboszczami puszczykowskich parafii, 25 kwietnia odbędzie się msza a następnie bieg, informacja na ten temat znajdzie się w Echu Puszczykowa). Ponadto Burmistrz poinformował, że w mieście będą wywieszone flagi.
 
 
O godz. 19:30 przewodnicząca Małgorzata Szczotka zakończyła posiedzenie Komisji.