Protokół nr 6/14 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek

Protokół nr 6/14
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniu 17 czerwca 2014 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek B
OB.0012.6.3.14 
godz. rozpoczęcia: 17:00
godz. zakończenia: 19:33
Tematy posiedzenia:
  1. Przygotowanie Szkoły Podstawowej nr 2 do wyzwań roku szkolnego 2014/2015 - wizyta radnych w budynku szkoły, przy ul. Kasprowicza 1, spotkanie z dyrekcją.
  2. Informacja na temat przygotowania do sezonu letniego:
  • zapoznanie się ze stanem przygotowań do sezonu letniego obiektów rekreacyjno-sportowych, np. przystań kajakowa, Orliki,
  • wykorzystanie punktu EkoInfo,
  • oferta CAS,
  • oferta BM CAK.
  1. Omówienie aktualnego stanu prac adaptacyjnych budynków i przygotowań do przenosin Gimnazjum nr 1 oraz BM CAK.
  2. Inwestycje związane ze sportem w Puszczykowie - analiza i dyskusja.
  3. Sprawy bieżące
Komisja w składzie:
Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Szczotka
Zastępca przewodniczącej: Kinga Górna-Krzeszowiak
Członkowie:
- Elżbieta Czarnecka
- Małgorzata Hempowicz
- Maciej Krzyżański
- Paweł Rochowiak
- Maciej Stelmachowski
- Janusz Szafarkiewicz
- Tomasz Potocki
Protokolant: Karolina Janton-Małecka
Listy obecności radnych i gości stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
O godz. 17.00 Radni rozpoczęli wizję lokalną Szkoły Podstawowej nr 2, po której oprowadziła dyr. Beata Cierzniak.
O godz. 18.00 Komisja kontynuowała posiedzenie w sali sesyjnej
Ad 2. Informacja na temat przygotowania do sezonu letniego:
Kierownik Centrum Animacji Sportu Joanna Hejnowicz poinformowała, że Orliki znajdujące się na terenie miasta są gotowe do użytku.
Głos zabrały również organizatorki imprezy „Wyścig po uśmiech". Przedstawiły prezentację zdjęciową imprezy oraz zdały relację z jej przebiegu.
Joanna Hejnowicz przedstawiła program przygotowany przez Centrum Animacji Sportu jednocześnie poinformowała, że cały czas trwają rozmowy na temat organizacji kina letniego.
Radny Tomasz Potocki zapytał czy będą organizowane wyjazdy dla dzieci na basen bądź plaże nad jezioro Jarosławieckie.
Wiceburmistrz powiedział, że zarówno Mosina, Komorniki i Puszczykowo przekazują, środki aby na plaży przy Jeziorze Jarosławieckim mógł być zatrudniony ratownik.
Dyrektor Biblioteki pani Danuta Mankiewicz poinformowała, że w tym roku nie są w stanie zorganizować półkolonii w związku z przenosinami.
Pracownik Eko-Info pani Anna Polaszczyk poinformowała, że punkt jest nastawiony głównie na pracę z dziećmi przedszkolnymi.
Ad 3. Omówienie aktualnego stanu prac adaptacyjnych budynków i przygotowań do przenosin Gimnazjum nr 1 oraz BM CAK.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że do dnia 1 września wszystkie prace zostaną ukończone.
Radny Maciej Krzyżański poinformował, że dotarły do niego informacje na temat likwidacji Przedszkola nr 1.
Jak wyjaśnił Wiceburmistrz jedyne zmiany, które nastąpią w Przedszkolu nr 1 będą polegać na tym, że jedna z mieszkanek przeniesie się na ul. Poznańską a plotki o likwidacji są nieprawdą.
Ad 4. Inwestycje związane ze sportem w Puszczykowie - analiza i dyskusja.
Wiceburmistrz poinformował, że nadal ma być kontynuowane zagospodarowanie terenu byłego MOSiR. Jednocześnie poinformował, że wszystko ma być utrzymane w jednej koncepcji. Wiceburmistrz oznajmił, że w cyklu 3-letnim planuje się budowę hali widowiskowo-sportowej. Powstanie łącznik między szkoła a halą, z której będą korzystać uczniowie. Istnieje możliwość dofinansowania tego obiektu przez Marszałka Wielkopolski.
Ad 5. Sprawy bieżące
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeczytała list od mieszkanki Puszczykowa, w sprawie stworzenia wybiegu dla psów na terenie miasta. Pani Barbara Mulczyńska-Dywan poinformowała, że w mieście nie odprowadza się podatków od psów. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński oznajmił, że jako pierwsze zaspokajane będą potrzeby mieszkańców.
Ustalono, że w trakcie wakacji pojawią się cykliczne zajęcia z koszykówki.
O godz. 19:33 Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zakończyła posiedzenie Komisji.