Protokół nr 8 /14 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 21 sierpnia 2014 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, sala sesyjna, bud

 
Protokół nr 8 /14
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniu 21 sierpnia  2014 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
 ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek B
 
OB.0012.3.8.14 
 
godz. rozpoczęcia:  17:30
godz. zakończenia: 19:30
 
Tematy posiedzenia:
 
1. Wizja lokalna w budynku Gimnazjum nr 1.
 
2. Wizja lokalna budynku Biblioteki Miejskiej i CAK.
 
3. Dyskusja na temat realizacji remontu i przenosin szkoły oraz biblioteki.
 
4. Sprawy bieżące
 
Komisja w składzie: 
Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Szczotka
Zastępca przewodniczącej: Kinga Górna-Krzeszowiak
Członkowie:
- Elżbieta Czarnecka
- Małgorzata Hempowicz
- Paweł Rochowiak
- Maciej Stelmachowski - nieobecny
- Janusz Szafarkiewicz 
Protokolant: Karolina Janton-Małecka
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powitała radnych i zaproszonych gości. Listy obecności
radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Wizja lokalna w budynku Gimnazjum nr 1.
Zebrani Radni wraz z dyrektorem Tomaszem Żakiem dokonali wizji lokalnej remontowanego budynku Gimnazjum nr 1.
 
Ad 2. Wizja lokalna budynku Biblioteki Miejskiej i CAK.
Zebrani Radni wraz z dyrektor Danutą Mankiewicz dokonali wizji lokalnej.
 
Ad 3. Dyskusja na temat realizacji remontu i przenosin szkoły oraz biblioteki.
Dyrektor Biblioteki Danuta Mankiewicz oznajmiła, że pomimo przenosin podczas wakacji dla dzieci odbywał się teatrzyk, warsztaty prowadzone przez Annę Mieszałę czy wycieczka do Muzeum - Pracowni Arkadego Fiedlera.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka wyraziła zadowolenie z powodu zakończonego sukcesem przeniesienia biblioteki do nowego obiektu. Ponadto poinformowała, że w jej opinii, biblioteka będzie to ważnym elementem Puszczykowa.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Dyrektor Biblioteki Danuta Mankiewicz poinformowała, że oficjalne otwarcie biblioteki odbędzie się dnia 6 września, o  godz. 17:00 oraz przedstawiła plan uroczystości.
 
Radny Paweł Rochowiak zaproponował aby biblioteka była czynna dłużej w okresie letnim.
 
Odnośnie kwestii zagospodarowania terenu CAS, Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował,  że środki zostaną przeznaczone na budowę ścieżki da pieszych i rolkarzy.
 
Wiceburmistrz oznajmił, że przygotowana została wizualizacja hali sportowej i najważniejszą kwestią jest usytuowanie jej od ul. Wysokiej lub od ul. Poznańskiej.
 
Radna Małgorzata Hempowicz oznajmiła, że jest pod wielkim wrażeniem tego jak wygląda teraz Gimnazjum nr 1.
 
Wiceburmistrz oznajmił, że jeśli zostaną środki to w stołówce Szkoły Podstawowej nr 1 zostaną wymienione stoły oraz krzesła.
 
Radna Małgorzata Hempowicz zapytała gdzie przeniesiona zostanie Straż Miejska.
 
Wiceburmistrz oznajmił, że rozważane są dwie lokalizacje, aczkolwiek na chwilę obecną nic jeszcze nie jest potwierdzone.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka oznajmiła, że obiekty Gimnazjum nr 1 oraz biblioteki są na bardzo wysokim poziomie a praca Komisji Edukacji Kultury i Sportu nie poszła na marne.
 
Wiceburmistrz poinformował, że w Szkole Podstawowej nr 2 musi powstać klasa integracyjna.
 
Radni zaapelowali, aby na terenie CAS pojawiła się ochrona.
 
O godz. 19:30 Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zakończyła posiedzenie Komisji.