Protokół nr 2/2016 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 16 lutego 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4


OB.0012.3.2.2016

Godz. rozpoczęcia: 16:00
Godz. zakończenia: 18:05

Temat:
  1. Animacja w kulturze i sporcie.
  2. Strategia Rozwoju Miasta - rekreacja, turystyka, sport, kultura - wstęp do prac nad nową koncepcją.
  3. Podsumowanie ferii zimowych w Puszczykowie.
  4. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powitała zaproszonych gości i radnych; obecnych 6 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad 1. Animacja w kulturze i sporcie.

Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zapytała, jak radni widzą rolę animacji, ponieważ na terenie Puszczykowa funkcjonuje Biblioteka Miejska Centrum Animacji Kultury (BM CAK) oraz Centrum Animacji Sportu (CAS). Następnie, otworzyła dyskusję i zapytała radnych o ich zdanie na temat animacji.

Radna Dorota Łuczak-Dydowicz stwierdziła, że oba centra BM CAK oraz CAS działają bardzo dobrze w sensie zaspokajania potrzeb kulturalnych i sportowych, ale to, co można by dodatkowo poprawić to wykorzystanie lokalnego potencjału, który drzemie w mieszkańcach. Są wśród nich osoby znane i cenione, więc warto zacząć z nimi współpracować.

Zastępca Dyrektora Biblioteki Miejskiej Beata Witczak przedstawiła działania BM CAK.

Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zauważyła, że w sprawozdaniu BM CAK widać wyraźnie element animacji kultury. Następnie przedstawiła definicję animatora jako osoby, która potrafi dostrzec potrzeby i odnaleźć osoby do zaspokojenia tych potrzeb. Zasygnalizowała problem braku aktywizacji młodzieży z naszego miasta.

Pani Beata Witczak powiedziała, że BM CAK ma pomysły na współpracę z młodzieżą, jednak ze względu na braki lokalowe ich realizacja jest niemożliwa, np. warsztaty kulinarne lub fotograficzne związane z pracą w ciemni.

Kierownik Centrum Animacji Sportu Joanna Hejnowicz przedstawiła jak CAS realizuje animację w sporcie na terenie naszego miasta.

Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zauważyła, że grupa STREET WORKOUT, sama zgłosiła się do Urzędu Miejskiego i Rady Miasta. Natomiast rolą animatora jest wychodzenie do ludzi, a nie czekanie, żeby grupa sama przyszła do niego. Grupa STREET WORKOUT jest bardzo prężna i dzięki temu mogła się przebić, ale nie wszyscy mają taka siłę. Jest to dobry przykład efektywnego działania, ponieważ w krótkim czasie, od nawiązania pierwszego kontaktu, udało się spełnić ich oczekiwania dotyczące współpracy z władzami miasta.

Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że celem dyskusji jest podjęcie tematu, w jaki sposób jeszcze bardziej zaktywizować grupy nieaktywne przy wykorzystaniu posiadanej przez miasto infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Zaproponowała zorganizowanie spotkań osób już aktywnych, np. utalentowanych sportowców z Puszczykowa z amatorami, osobami, które chcą zwiększyć swoja aktywność i osobami nieaktywnymi. Warto, żeby te spotkania odbywały się w ramach wolontariatu. Następnie, zaproponowała powołanie animatora w każdym obiekcie sportowym. Praca animatora miałaby być wykonywana w formie wolontariatu.

Radny Filip Ryglewicz zauważył, że w BM CAK i CAS są już osoby pełniące rolę animatorów, zachęcających do podjęcia aktywności fizycznej. Radny Filip Ryglewicz widzi większą rolę szkół w procesie aktywizacji młodzieży oraz ich rodzin, jego zdaniem liczba osób, która zaangażuje się nieodpłatnie w prace jako animator jest bardzo mała.

Pani Beata Witczak zwróciła uwagę, że zajęcia bezpłatne organizowane przez BM CAK są rzadziej uczęszczane, niż płatne. Ludzie przestają przychodzić na darmowe spotkania, gdy jest ich za dużo.

Radny Jakub Musiał zapytał o plany zagospodarowania brzegu rzeki Warty przy przystani kajakowej. Pani Joanna Hejnowicz odpowiedziała, że w zeszłym roku przystań kajakowa została przekazana w trwały zarząd CAS i od tego czasu planowane jest wyposażenie lub wypożyczenie sprzętu, który będzie mógł być tam wykorzystany.

Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poprosiła Pana Krzysztofa Nowakowskiego z firmy Wicked Agency o zaprezentowanie projektu strefy kibica na Euro 2016 w Puszczykowie.

Pan Krzysztof Nowakowski przedstawił projekt zorganizowania strefy kibica na terenie boiska wielofunkcyjnego w Puszczykowie podczas Euro 2016.

Przewodnicząca Małgorzata Szczotka stwierdziła, że przedstawione koszty są bardzo duże. Kiedy pojawił się pomysł zorganizowania strefy kibica to myślano wyłącznie o zakupie licencji oraz wypożyczeniu ekranu. Miasta nie stać na przedstawioną propozycję zorganizowania strefy kibica w Puszczykowie. Przedstawione koszty są dużo wyższe niż oczekiwane.

Pan Krzysztof Nowakowski zgodził się, że koszty nie są małe, ale zaproponował stworzenie punktu, gdzie sprzedawane będą żetony, za które będzie można dokonywać zakupów w strefie kibica. Zaproponował, że np. 20 proc. zysków ze sprzedaży na terenie strefy będzie kierowane wprost do budżetu miasta.

Radny Jakub Musiał stwierdził, że sam pomysł jest bardzo dobry, ale przedstawił propozycję ograniczenia kosztów do niezbędnego minimum i skorzystanie ze wsparcia, np. Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Pan Krzysztof Nowakowski zaznaczył, że kosztorys jest wstępny i nie uwzględnia patronatu sponsorów. Pewne koszty można zmniejszyć, ale należy się liczyć z tym, że zaproponowane sprzęty są profesjonalne i nie można ograniczyć ich kosztów, np. wynajęcie ekranu LED czy namiotu.

Pan Krzysztof Nowakowski odpowiedział na pytanie radnej Alfredy Brączkowskiej, że cena licencji może wahać się od 2 tys. zł do nawet kilkunastu tysięcy złotych oraz dodał, że cały czas oczekuje na odpowiedź w tym temacie, jednak sądzi, że cena będzie kształtowała się na poziomie 2-3 tys. zł.

Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński stwierdził, że inicjatywa jest godna docenienia. Oferta przedstawiona przez Pana Krzysztofa Nowakowskiego jest przygotowana dla miasta takiego jak Poznań, nie jak Puszczykowo. Pełne zainteresowanie rozgrywkami jest wyłącznie w przypadku gry reprezentacji Polski. Miasto nie jest w stanie sprostać takim kosztom. Strefy kibica, działające podczas Euro 2012 opierały się głównie na wsparciu głównych sponsorów mistrzostw. Puszczykowo nie ma oficjalnych sponsorów, np. marki piwa. Przedstawiona propozycja zorganizowania strefy kibica jest bardzo ciekawa, ale w tej okolicy może się nie sprawdzić, podobnie jak planowana sprzedaż piwa na terenie boiska wielofunkcyjnego „Orlik" w Puszczykowie. Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński obawia się również możliwych problemów z zakłócaniem porządku i interwencjami policji przy wydarzeniu trwającym tak długo. Osoby mieszkające w sąsiedztwie miejsca proponowanej strefy kibica po miesiącu głośnych transmisji w godzinach nocnych mogą być zmęczone i wzywać policję w celu uciszenia osób w strefie kibica. Należy zastanowić się nad ograniczeniem transmisji do najciekawszych meczy, czyli tych z udziałem reprezentacji Polski i finałów. Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński zaproponował zastanowienie się nad koniecznością wynajmowania ekranu LED. Możliwe jest też oglądanie meczów, przy pomocy projektora w przystosowanym namiocie. Zakup leżaków jest dyskusyjny, ponieważ ławki wystarczą, wątpliwości budzi też wynajęcie namiotu czy nagłośnienia na cały miesiąc ze względu na bardzo wysokie ceny. Pomysł jest bardzo ciekawy, ale program jest za szeroki na potrzeby i możliwości miasta. Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński zaproponował rozważenie lokalizacji wydarzenia na puszczykowskim Rynku.

Radny Władysław Hetman zapytał, kiedy sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 1 zostanie rozbierana oraz zaproponował to miejsce na organizacje wydarzenia. Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński odpowiedział, że nie ma możliwość organizacji wydarzenia w Szkole Podstawowej nr 1.

Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński powiedział, że należy wrócić do tematu dopiero wtedy kiedy UEFA rozpocznie sprzedaż licencji, ponieważ to również od jej ceny zależy czy miasto podejmie się realizacji strefy kibica.

Pan Krzysztof Nowakowski odpowiedział na pytanie Burmistrza Andrzeja Balcereka, że strefa kibica działałaby od godziny 15.00 do końca ostatniego meczu, który rozpoczyna się o godzinie 21.00.

Ad. 3. Podsumowanie ferii zimowych w Puszczykowie.

Sprawozdania z ferii zimowych w Puszczykowie stanowią załącznik do protokołu.

Ad. 2. Strategia Rozwoju Miasta - rekreacja, turystyka, sport, kultura - wstęp do prac nad nową koncepcją.

Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przedstawiła potrzebę stworzenia Strategii Rozwoju Miasta. Strategia Rozwoju Miasta Puszczykowa opracowana w listopadzie 2009 r. powinna zostać uaktualniona. Radna Dorota Łuczak-Dydowicz nawiązała kontakt z Panią Iwoną Gasińską-Mulczyńską z firmy Design Thinking Poznań, która zajmuje się profesjonalnym budowaniem wizerunku.

Pani Iwona Gasińska-Mulczyńska z firmy Design Thinking Poznań przedstawiła siebie oraz stworzoną przez siebie metodę budowania marek - Nowy Ład, która sprawdza się w małych i średnich przedsiębiorstwach. Nowy Ład jest programem warsztatowym przeprowadzanym przy pomocy metody Design Thinking, podczas którego wypracowywane są rozwiązania. W tej metodzie wszystkie osoby, biorące udział w warsztatach są współodpowiedzialne za wypracowane rezultaty. Zmiana wizerunku to zmiana myślenia. Opisana metoda składa się z 8 etapów.

Pani Iwona Gasińska-Mulczyńska odpowiedziała na pytanie przewodniczącej Małgorzaty Szczotki, że praca trwałaby przez okres 5 miesięcy. Cena za miesiąc to 8 tys. zł netto, więc cena za przeprowadzenie całego procesu to 41 tys. zł netto. Design Thinking Poznań wydeleguje 3 osoby, które będą uczestniczyły w całym procesie, przeprowadzały analizy i zapewniały materiały.

Przewodnicząca Małgorzata Szczotka wyraziła aprobatę dla prezentowanej metody, ponieważ pozwala ona ustalić konkretny plan działania przy użyciu konkretnych narzędzi i co bardzo ważne mierzyć ich efekty.

Radny Jakub Musiał stwierdził, że również podoba mu się sposób budowania promocji oraz poprosił Panią Iwonę Gasińską-Mulczyńską o przedstawienie konkretnych przykładów jakie zrealizowała, pracując tą metodą.

Pani Iwona Gasińska-Mulczyńska przedstawiła przykłady swojego działania w firmie „Alsanit".

Przewodnicząca Małgorzata Szczotka stwierdziła, że bez strategii działania prowadzone są po omacku. Należy odpowiedzieć na pytanie, jakie cele chce się osiągnąć i przy konkretnie wyznaczonym planie działania, dążyć do ich realizacji, a potem sprawdzać w 5-letniej perspektywie, czy to się udało. Jest to plan wspomagający kształtowanie rozwoju miasta, jego budżet i efektywność wydawanych pieniędzy.

Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zadała pytanie, jakie są finansowe możliwości miasta i czy istnieje szansa skorzystania z tej metody.

Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że budżet uchwalają radni, a taka decyzja niesie za sobą konieczność zmiany w budżecie. Radni będą musieli powiedzieć, że warto wydać ponad 40 tys. zł netto na tę strategię. Przedstawiona metodologia zyskuje poparcie Urzędu Miejskiego.

Ad. 4. Sprawy bieżące.

Nie podjęto dyskusji w zakresie spraw bieżących.

O godz. 18:05 Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zamknęła posiedzenie Komisji./-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant