Protokół nr 6/2021 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się zdalnie 18 maja 2021 r. za pomocą systemu wideokonferencyjnego Zoom

 
RM.0012.3.6.2021
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    19:00
 
Temat:
 1. Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku.
 2. Funkcjonowanie szkół w związku z luzowaniem obostrzeń – informacje.
 3. Uruchamianie kultury „na nowo” (Biblioteka Miejska Centrum Animacji Kultury).
 4. Informacje na temat przygotowań do sezonu letniego:
- oferta wydarzeń sportowych,
- zapoznanie się ze stanem obiektów rekreacyjnych i sportowych funkcjonujących na terenie miasta, z inwestycjami dotyczącymi ww. obiektów; kąpielisko nad Jeziorem Jarosławieckim.
 1. Referat promocji, kultury i turystyki – informacje o działalności.
 2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański powitał gości i radnych, obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku.
Inspektor ds. organizacji pozarządowych Katarzyna Nowak-Śronek przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu w 2020 roku w ramach współpracy miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi (ww. sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 2. Funkcjonowanie szkół w związku z luzowaniem obostrzeń – informacje.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przekazał informacje od dyrektorów puszczykowskich szkół podstawowych dotyczące organizacji nauczania hybrydowego (nauczanie zdalne i stacjonarne), funkcjonującego w placówkach od 17 maja.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński i główny specjalista ds. sportu Joanna Hejnowicz odpowiedzieli na pytania radnych.
Specjalista ds. oświaty Katarzyna Świniarska powiedziała, że aktualnie priorytetem jest przeprowadzenie egzaminu ósmoklasistów.
 
Ad 3. Uruchamianie kultury „na nowo” (Biblioteka Miejska Centrum Animacji Kultury).
Zastępca dyrektora Biblioteki Miejskiej Beata Witczak udzieliła informacji nt. aktualnie obowiązujących obostrzeń i możliwości organizacji imprez plenerowych i wewnątrz budynków.
Pani Beata Witczak poinformowała o planowanych w najbliższym czasie wydarzeniach:
- koncert zespołu Mikromusic w sali konferencyjnej – 18 czerwca,
- kino letnie - 26 czerwca i 31 lipca,
- Dni Puszczykowa – 28 sierpnia - trzy koncerty (Cleo, Maleńczuk, Paweł Bączkowski),
- koncert plenerowy (musicalowy) na początku września,
- plenerowe zajęcia dla dzieci w okresie letnim,
- kolonie w Mimozie (organizowane przez firmę zewnętrzną).
 
Ad 4. Informacje na temat przygotowań do sezonu letniego:
- oferta wydarzeń sportowych,
- zapoznanie się ze stanem obiektów rekreacyjnych i sportowych funkcjonujących na terenie miasta, z inwestycjami dotyczącymi ww. obiektów; kąpielisko nad Jeziorem Jarosławieckim.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański poinformował, że komisja otrzymała:
 • informację nt. infrastruktury sportowo-rekreacyjnej,
 • informację o przygotowaniu obiektów sportowych do sezonu letniego 2021,
 • kalendarz imprez sportowych w 2021 roku.
 
Ww. dokumenty stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Główny specjalista ds. sportu Joanna Hejnowicz udzieliła informacji nt. aktualnie obowiązujących obostrzeń i możliwości organizacji imprez sportowych oraz poinformowała o planowanych w najbliższym czasie imprezach sportowych i rekreacyjnych:
- Korona Zachodu Polski – zawody nordic walking,
- zawody sportowe w czerwcu (piłka nożna, piłka plażowa).
 
Pani Joanna Hejnowicz, wiceburmistrz Władysław Ślisiński i burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedzieli na pytania radnych nt.:
 • obiektów sportowych (korty przy SP nr 2),
 • pomysłu stworzenia strzelnicy,
 • kąpieliska nad Jeziorem Jarosławieckim.
Ad 5. Referat promocji, kultury i turystyki – informacje o działalności.
Odpowiadając na wcześniej zadane pytanie, kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Agnieszka Zielińska-Adamiak powiedziała, że PTS będzie organizowało mistrzostwa Puszczykowa w windsurfingu w dniach 3-6 czerwca br. z ograniczoną liczbą osób do ok. 50 uczestników.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak powiedziała, że tegoroczna edycja „Zielonym do góry” się nie odbędzie z powodu wycofania się wystawców, ale nagrane zostaną filmiki dotyczące ogrodnictwa (porady, ciekawostki).
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak poinformowała o realizowanych i planowanych wydarzeniach:
 • „Dzień Dziecka” w hali widowiskowo-sportowej (przedstawienie baletowe) oraz online (przedstawienie teatralne „Madagaskar”),
 • „Otwórz się na pomoc” – akcja pomocowa związana z pandemią,
 • kontynuacja akcji „Damy o zdrowie w Puszczykowie” (cykl w „Echu Puszczykowa”),
 • ustawienie metalowego pojemnika w kształcie serca na plastikowe nakrętki,
 • montaż dwóch kolejnych stacji rowerowych.
 
Odpowiadając na pytania radnych, pani Agnieszka Zielińska-Adamiak powiedziała, że:
- telewizja STK przygotuje program informujący o przeniesieniu imprezy „Zielonym do góry” do internetu,
- możliwe jest przygotowanie filmu promującego Puszczykowo,
- plastikowe nakrętki odbiera Jadłodzielnia,
- zostanie wykonany odlew herbu z brązu, który zostanie umieszczony przy wejściu do urzędu (radni poprosili o przesłanie projektu).
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański zaproponował ustawienie stacji rowerowych również przy obu szkołach podstawowych.
 
Radny Filip Ryglewicz przypomniał pomysł radnego Mariusza Frąckowiaka wykonania tablicy upamiętniającej osoby, które otrzymały tytuły honorowe Miasta Puszczykowa.
 
Odpowiadając na pytanie radnego Mariusza Frąckowiaka, burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że trwają ustalenia co do lokalizacji obiektu Jadłodzielni na terenie Puszczykowa (propozycja ustawienia na Zielonym Targu).
 
Radny Filip Ryglewicz zaproponował ustawienie leżaków i parasoli na Rynku.
 
Odpowiadając na pytanie radnego Mariusza Frąckowiaka, wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że budynek szatni na obiekcie przy ul. Kościelnej jest na etapie projektowania, a burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że powstał pomysł, żeby na skwerze przy ul. Kościelnej (przy wyjeździe z Rynku) postawić stację ładowania pojazdów elektrycznych.
 
Ad 6. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Maciej Krzyżański poprosił o przedstawienie projektu uchwały ws. nadania nazwy ulicy w Puszczykowie.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek przedstawił projekt uchwały informując o dwóch propozycjach nazw:
- Parkowa (jako przedłużenie już istniejącej ulicy),
- Jana Deierlinga.
 
W dyskusji nad propozycjami nazwania ulicy, udział wzięli: kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak, radny Ryszard Teuschner, radny Mariusz Frąckowiak oraz przewodniczący Maciej Krzyżański.
 
Następnie komisja dyskutowała nt.:
- możliwych lokalizacji lamp zdemontowanych z Rynku,
- oświetlenia budynku Mimozy.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zaproponował nadania nazwy skwerkowi przy ul. Kościelnej: Szklarska Poręba i/lub Chateaugiron.
 
Odpowiadając na pytanie Mariusza Frąckowiaka, przewodniczący Rady Miasta Tomasz Potocki powiedział, że trwają ustalenia terminu i programu wspólnej sesji Rady Miasta Puszczykowa i Rady Miasta Szklarskiej Poręby.
 
O godz. 19:00 przewodniczący Maciej Krzyżański zakończył posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak