2012

Protokół nr 23/12posiedzenia Komisji Rewizyjnej,które odbyło się dnia 12 grudnia 2012 r.w Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr 23/12
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 12 grudnia 2012 r.
w Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.1.23.12
 
Godz. rozpoczęcia:     8.35
Godz. zakończenia:    9.50
 
Tematy:
1.    Kontrola dotacji wybranych zadań dla organizacji pozarządowych.
 
 
Przewodniczący Piotr Bekas rozpoczął posiedzenie Komisji, w którym wzięli udział wszyscy członkowie Komisji.  
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Członkowie Komisji ustalili plan pracy na 2013 rok, w którym znajdą się następujące kontrole:  
-    kontrola bieżąca dokumentacji Urzędu,
-    kontrola dotacji organizacji pozarządowych,
-    kontrola CAS,
-    kontrola inwestycji w budynku Przedszkola nr 3,
-    kontrola inwestycji - budowa ul. Matejki,
-    przygotowanie wniosku absolutoryjnego.
 
Ad 1. Kontrola dotacji wybranych zadań dla organizacji pozarządowych.
Komisja kontynuowała kontrolę dokumentacji dotyczących następujących zadań:
1.    Organizacja wyjazdów rehabilitacyanych dla seniorów - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów;
2.    Organizacja imprez kulturalnych w Muzeum Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera - Fundacja im. A. Fiedlera;
3.    Organizacja treningów, rozgrywek sportowych dla piłkarzy w różnych grupach wiekowych - Klub Piłkarski LAS;
4.    Organizacja treningów i zawodów z lekkiej atletyki - SZS;
5.    "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i środowiskowej przy MOPS w Puszczykowie jako specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci" - Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka.
 
 
Termin kolejnego spotkania Komisji został wyznaczony na czwartek 3.01.2013, godz. 8.30. 
 
 
O godz. 9.50 Przewodniczący Piotr Bekas zamknął posiedzenie Komisji.
 
 

Protokół nr 22/12posiedzenia Komisji Rewizyjnej,które odbyło się dnia 5 grudnia 2012 r.w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Protokół nr 22/12
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 5 grudnia 2012 r.
w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.1.22.12
 
Godz. rozpoczęcia:     8.35
Godz. zakończenia:    10.30
 
Tematy:
1.    Kontrola dotacji wybranych zadań dla organizacji pozarządowych.
 
 
Przewodniczący Piotr Bekas rozpoczął posiedzenie Komisji.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola dotacji wybranych zadań dla organizacji pozarządowych.
Pani Katarzyna Nowak przedłożyła Komisji komplet dokumentów dotyczących następujących zadań:
1.    Organizacja wyjazdów rehabilitacyjnych dla seniorów - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów;
2.    Organizacja imprez kulturalnych w Muzeum Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera - Fundacja im. A. Fiedlera;
3.    Organizacja treningów, rozgrywek sportowych dla piłkarzy w różnych grupach wiekowych - Klub Piłkarski LAS;
4.    Organizacja treningów i zawodów z lekkiej atletyki - SZS;
5.    "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i środowiskowej przy MOPS w Puszczykowie jako specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci" - Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka.
 
Komisja przystąpiła do sprawdzania ww. dokumentacji.
 
 
Termin kolejnego spotkania Komisji został wyznaczony na środę 12.12.2012, godz. 8.30. 
 
O godz. 10.30 Przewodniczący Piotr Bekas zamknął posiedzenie Komisji.
 
 
 

Protokół nr 21/12posiedzenia Komisji Rewizyjnej,które odbyło się dnia 28 listopada 2012 r.w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr 21/12
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 28 listopada 2012 r.
w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.1.21.12
 
Godz. rozpoczęcia:     8.10
Godz. zakończenia:    9.30
 
Tematy:
1.    Bieżąca kontrola dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu - kontynuacja.
2.    Ustalenie zakresu kontroli rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych.
3.    Sprawy bieżące.
 
 
Przewodniczący Piotr Bekas rozpoczął posiedzenie Komisji.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Ustalenie zakresu kontroli rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych.
Komisja zdecydowała, że kontroli podlegać będą następujące dotacje dla organizacji pozarządowych w 2011 r.:
1.    Organizacja wyjazdów rehabilitacyjnych dla seniorów - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów;
2.    Organizacja imprez kulturalnych w Muzeum Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera - Fundacja im. A. Fiedlera;
3.    Organizacja treningów, rozgrywek sportowych dla piłkarzy w różnych grupach wiekowych - Klub Piłkarski LAS;
4.    Organizacja treningów i zawodów z lekkiej atletyki - SZS;
5.    "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i środowiskowej przy MOPS w Puszczykowie jako specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci" - Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka.
 
 
Ad 1. Bieżąca kontrola dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu - kontynuacja.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytania członków Komisji zadane na poprzednim posiedzeniu.
 
O godz. 8.45 posiedzenie opuścił radny Władysław Hetman.
 
 
 
O godz. 9.30 Przewodniczący Piotr Bekas zamknął posiedzenie Komisji.
 

Protokół nr 20/12posiedzenia Komisji Rewizyjnej,które odbyło się dnia 7 listopada 2012 r.w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Protokół nr 20/12
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 7 listopada 2012 r.
w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.1.20.12
 
Godz. rozpoczęcia:     8.35
Godz. zakończenia:    11.00
 
Tematy:
1.    Przygotowanie protokołu pokontrolnego z kontroli działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie.
2.    Bieżąca kontrola dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.
 
Przewodniczący Piotr Bekas rozpoczął posiedzenie Komisji.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przygotowanie protokołu pokontrolnego z kontroli działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie.
Komisja sporządziła protokół pokontrolny z kontroli działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie w latach 2010-2011.
 
Przewodniczący Piotr Bekas przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu pokontrolnego z kontroli działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie.
Wynik głosowanie: "za" - 5 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Protokół pokontrolny został przyjęty jednogłośnie.
Protokół pokontrolny z kontroli działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Bieżąca kontrola dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.
Komisja przystąpiła do przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.
Segregatory I - V 2012:
-    I          (Piotr Bekas),
-    II         (Małgorzata Szczotka),
-    III       (Marek Barłóg),
-    IV       (Krzysztof Jopek),
-    V         (Władysław Hetman).
 
O godz. 10.25 posiedzenie opuścił radny Krzysztof Jopek.
 
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na 21.11.2012 r. godz. 8.30.
 
O godz. 11.00 Przewodniczący Piotr Bekas zamknął posiedzenie Komisji.
 
 
 

Protokół nr 19/12posiedzenia Komisji Rewizyjnej,które odbyło się dnia 25 października 2012 r.w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Wysoka 1

Protokół nr 19/12
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 25 października 2012 r.
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Wysoka 1
 
OB.0012.1.19.12
 
Godz. rozpoczęcia:     8.45
Godz. zakończenia:    10.30
 
Tematy:
ˇ    Kontrola działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie.
 
 
Przewodniczący Piotr Bekas rozpoczął posiedzenie Komisji, w którym wzięli udział wszyscy członkowie Komisji.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Na pytania Komisji odpowiadała pani Maja Bobrowska (psycholog zatrudniona w MOPS-ie), pani Małgorzata Dobrowolska (inspektor ds. świadczeń), pani Ewa Rauhut (starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych) oraz pan Karol Majewski (kierownik MOPS).
 
 
 
Termin kolejnego spotkania został wyznaczony na 7 listopada br., godz. 8.30.
 
O godz. 10.30 Przewodniczący Piotr Bekas zamknął posiedzenie Komisji.
 
 
 

Protokół nr 18/12posiedzenia Komisji Rewizyjnej,które odbyło się dnia 17 października 2012 r.w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Wysoka 1

 
Protokół nr 18/12
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 17 października 2012 r.
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Wysoka 1
 
OB.0012.1.18.12
 
Godz. rozpoczęcia:     8.35
Godz. zakończenia:    10.45
 
Tematy:
ˇ    Kontrola działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie.
 
 
Przewodniczący Piotr Bekas rozpoczął posiedzenie Komisji, w którym wzięli udział wszyscy członkowie Komisji.    
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
 
Komisja otrzymała zestawienie wydatków MOPS-u (zestawienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu), które omówiła pani Katarzyna Gładkowska - z-ca głównej księgowej.
 
Pani Wioletta Flieger - specjalista ds. pomocy społecznej, opowiedziała o pracy pracowników socjalnych.
 
 
 
Termin kolejnego spotkania został wyznaczony na czwartek, 25 października br. godz. 8.30.
 
O godz. 10.45 Przewodniczący Piotr Bekas zamknął posiedzenie Komisji.
 
 
 

Protokół nr 17/12posiedzenia Komisji Rewizyjnej,które odbyło się dnia 10 października 2012 r.w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Wysoka 1

 
Protokół nr 17/12
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 10 października 2012 r.
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Wysoka 1
 
OB.0012.1.17.12
 
Godz. rozpoczęcia:     8.35
Godz. zakończenia:    10.10
 
Tematy:
 • Kontrola działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie.
 
 
Przewodniczący Piotr Bekas rozpoczął posiedzenie Komisji (usprawiedliwiona nieobecność radnego Marka Barłoga, chwilowa nieobecność radnego Krzysztofa Jopka)..
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Członkowie Komisji zwiedzieli pomieszczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
Kierownik MOPS Karol Majewski przedstawił kopię schematu organizacyjnego i decyzję ws. przekazania budynku w trwały zarząd (dokumenty stanową załączniki do niniejszego protokołu).
 
O godz. 9.30 przyszedł radny Krzysztof Jopek (obecnych 4 radnych).
 
Na pytania radnych odpowiadali:
Karol Majewski - kierownik MOPS
Małgorzata Kozak - główna księgowa Katarzyna Gładkowska - z-ca głównej księgowej
 
 
 
 
Termin kolejnego spotkania został wyznaczony na środa 17.10. br. godz. 8.30
 
O godz. 10.10 Przewodniczący Piotr Bekas zamknął posiedzenie Komisji.
 
 
 

Protokół nr 16/12posiedzenia Komisji Rewizyjnej,które odbyło się dnia 3 października 2012 r.w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Wysoka 1

 
Protokół nr 16/12
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 3 października 2012 r.
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Wysoka 1
 
OB.0012.1.16.12
 
Godz. rozpoczęcia:     8.40
Godz. zakończenia:    10.45
 
Tematy:
ˇ    Kontrola działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie.
 
 
Przewodniczący Piotr Bekas rozpoczął posiedzenie Komisji, w którym wzięli udział wszyscy jej członkowie oraz pan Karol Majewski - kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Kierownik Karol Majewski przedstawił główne zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (powołanego w 1990 r.), programy które realizuje oraz rodzaje pomocy, których udziela (głównie pomoc socjalna). MOPS ma łącznie 12,15 etatów, a utrzymuje się z dotacji z budżetu miasta. 
 
Kierownik Karol Majewski szczegółowo odpowiedział na pytania radnych, podając m.in. wysokość przyznanych zasiłków, świadczeń rodzinnych i in.
 
 
 
Termin kolejnego spotkania został wyznaczony na 10 października br. godz. 8.30
 
O godz. 10.45 Przewodniczący Piotr Bekas zamknął posiedzenie Komisji.
 
 
 

Protokół nr 15/12posiedzenia Komisji Rewizyjnej,które odbyło się dnia 23 maja 2012 r.w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Protokół nr 15/12
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 23 maja 2012 r.
w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.1.15.12
 
Godz. rozpoczęcia: 8.00
Godz. zakończenia: 10.00
 
Tematy:
 • Dyskusja nt. sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 r. i przygotowanie wniosku absolutoryjnego.
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Piotr Bekas wzięli udział wszyscy członkowie Komisji.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Komisja otrzymała następujące dokumenty:
 • pismo od Skarbnika Piotra Łoździna z wyjaśnieniami dot. stanu środków na rachunku bankowym Miasta w dniu 31 grudnia 2011 r.,
 • opinię prawną dotyczącą procedury emisji obligacji komunalnych.
Przewodniczący Piotr Bekas przeprowadził głosowanie imienne nad przyjęciem wniosku absolutoryjnego.
 
W głosowaniu imiennym, jawnym członkowie Komisji głosowali następująco:
Przewodniczący Komisji Piotr Bekas - jestem za
Zastępca Przewodniczącego Krzysztof Jopek - jestem za
Marek Barłóg - jestem za
Władysław Hetman - jestem za
Małgorzata Szczotka - jestem za
Wynik głosowania: „za” - 5 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymuję się” - 0.
Wniosek absolutoryjny został przyjęty jednogłośnie.
Wniosek absolutoryjny stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
O godz. 10.00 Przewodniczący Piotr Bekas zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół nr 14/12posiedzenia Komisji Rewizyjnej,które odbyło się dnia 16 maja 2012 r.w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Protokół nr 14/12
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 16 maja 2012 r.
w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
OB.0012.1.14.12
 
Godz. rozpoczęcia: 8.35
Godz. zakończenia: 9.25
 
Tematy:
 • Dyskusja nt. sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 r.
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Piotr Bekas wzięli udział wszyscy członkowie Komisji.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Komisja otrzymała następujące dokumenty:
 • skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego gminy Puszczykowo,
 • orzeczenie z dnia 17 maja 2011 r. Regionalnej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
Ww. dokumenty stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytania radnych związane z ww. dokumentami.
Członkowie Komisji zwrócili się z prośbą o przygotowanie na kolejne posiedzenie:
 • stanu zobowiązań Miasta na koniec 2011 roku,
 • opinii prawnej ws. emisji obligacji.
Następnie Skarbnik Piotr Łoździn oraz członkowie Komisji dyskutowali nt. procedowania nad projektem uchwały budżetowej.
 
O godz. 9.25 Przewodniczący Piotr Bekas zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół nr 13/12posiedzenia Komisji Rewizyjnej,które odbyło się dnia 9 maja 2012 r.w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Protokół nr 13/12
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 9 maja 2012 r.
w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.1.13.12
 
Godz. rozpoczęcia: 8.35
Godz. zakończenia: 10.00
 
Tematy:
 • Dyskusja nt. sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 r.
Przewodniczący Piotr Bekas rozpoczął posiedzenie Komisji oraz poinformował o nieobecności radnego Krzysztofa Jopka.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Piotr Bekas odczytał odpowiedzi Skarbnika Piotra Łoździna na pytania zadane na poprzednim posiedzeniu Komisji (ww. pismo z odpowiedziami stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytania Komisji dotyczące sprawozdania finansowego za 2011 rok (ww. sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Termin kolejnego spotkania został wyznaczony na 16 maja br. godz. 8.30.
 
O godz. 10.00 Przewodniczący Piotr Bekas zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół nr 12/12posiedzenia Komisji Rewizyjnej,które odbyło się dnia 27 kwietnia 2012 r.w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Protokół nr 12/12
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 27 kwietnia 2012 r.
w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.1.12.12
 
Godz. rozpoczęcia: 8.35
Godz. zakończenia: 10.40
 
Tematy:
 • Dyskusja nt. sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 r.
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Piotr Bekas wzięli udział wszyscy członkowie Komisji oraz Skarbnik Piotr Łoździn.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytania członków Komisji dotyczące wykonania budżetu za 2011 rok.
 
Termin kolejnego spotkania został wyznaczony na 9 maja br. o godz. 8.30.
 
O godz. 10.40 Przewodniczący Piotr Bekas zamknął posiedzenie Komisji.

Projekt protokołu nr 11/12 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 19 kwietnia 2012 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Protokół nr 11/12
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 19 kwietnia 2012 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.1.11.12
 
Godz. rozpoczęcia: 8.30
Godz. zakończenia: 11.00
 
Tematy:
 • Zakończenie kontroli Biblioteki Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz w Puszczykowie – podpisanie protokołu pokontrolnego.
 • Ustalenie harmonogramu prac dotyczącego wniosku absolutoryjnego.
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Piotr Bekas wzięli udział wszyscy członkowie Komisji. Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Podczas posiedzenia radni sformułowali protokół pokontrolny z kontroli Biblioteki Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz w Puszczykowie. Protokół został wydrukowany i podpisany w czterech egzemplarzach.
 
Następnie radni ustalili, że pierwsze posiedzenie dotyczące wniosku absolutoryjnego odbędzie się 27 kwietnia o godz. 8.30.
 
O godz. 11.00 Przewodniczący Piotr Bekas zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół nr 10/12posiedzenia Komisji Rewizyjnej,które odbyło się dnia 13 kwietnia 2012 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Protokół nr 10/12
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 13 kwietnia 2012 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.1.10.12
 
Godz. rozpoczęcia: 8.30
Godz. zakończenia: 9.40
 
Tematy:
 • Kontrola Biblioteki Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz w Puszczykowie.
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Piotr Bekas wzięli udział wszyscy członkowie Komisji oraz Skarbnik Piotr Łoździn.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytania radnych, wyjaśniając m.in. kwestię 11 tys. zł dotacji dla Biblioteki Miejskiej w 2009 roku oraz umowy użyczenia Bibliotece budynku (po zgłoszonych wątpliwości Komisji Rewizyjnej do umowy użyczenia załączony został aneks, który reguluje zapisy umowy).
 
O godz. 9.40 Przewodniczący Piotr Bekas zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół nr 9/12posiedzenia Komisji Rewizyjnej,które odbyło się dnia 4 kwietnia 2012 r.w Bibliotece Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz w Puszczykowie,ul. Wysoka 1

Protokół nr 9/12
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 4 kwietnia 2012 r.
w Bibliotece Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz w Puszczykowie,
ul. Wysoka 1
 
OB.0012.1.9.12
 
Godz. rozpoczęcia: 8.40
Godz. zakończenia: 10.20
 
Tematy:
 • Kontrola Biblioteki Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz w Puszczykowie.
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Piotr Bekas wzięli udział wszyscy członkowie Komisji oraz panie Danuta Mankiewicz (dyrektor Biblioteki Miejskiej), Beata Witczak (kierownik Biblioteki Miejskiej) i Maria Graczyk (księgowa).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Dyrektor Biblioteki Danuta Mankiewicz, kierownik Biblioteki Beata Witczak oraz księgowa Maria Graczyk odpowiedziały na pytania Komisji zadane na poprzednim posiedzeniu.
Komisja otrzymała odpowiedzi Urzędu Miejskiego na pytania zadane na poprzednim posiedzeniu (ww. odpowiedzi stanowią załączniki do niniejszego protokołu).
 
Termin kolejnego spotkania został wyznaczony na 13 kwietnia br. o godz. 8.30.
 
O godz. 10.20 Przewodniczący Piotr Bekas zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół nr 8/12posiedzenia Komisji Rewizyjnej,które odbyło się dnia 28 marca 2012 r. w Bibliotece Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz w Puszczykowie,ul. Wysoka 1

Protokół nr 8/12
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 28 marca 2012 r.
w Bibliotece Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz w Puszczykowie,
ul. Wysoka 1
 
OB.0012.1.8.12
 
Godz. rozpoczęcia: 8.35
Godz. zakończenia: 10.55
 
Tematy:
 • Kontrola Biblioteki Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz w Puszczykowie.
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Piotr Bekas wzięli udział wszyscy członkowie Komisji oraz panie Danuta Mankiewicz (dyrektor Biblioteki Miejskiej), Beata Witczak (kierownik Biblioteki Miejskiej) i Maria Graczyk (księgowa).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Komisja kontynuowała przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Biblioteki Miejskiej za 2010 i 2011 rok:
Marek Barłóg: dokumenty związane z projektem „Aktywność drogą do integracji” finansowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu,
Małgorzata Szczotka: dokumenty związane z organizacją „Dni Puszczykowa 2010 i 2011”,
Władysław Hetman: plan finansowy i jego wykonanie za 2010 rok,
Krzysztof Jopek: plan finansowy i jego wykonanie za 2011 rok.
Dyrektor Biblioteki Miejskiej pani Danuta Mankiewicz wraz z kierownikiem Biblioteki panią Beatą Witczak oraz księgową panią Marią Graczyk odpowiedziały na pytania radnych.
Członkowie Komisji sformułowali zapytania do Urzędu Miejskiego oraz Biblioteki (pytania stanowią załączniki do niniejszego protokołu).
 
O godz. 10.05 posiedzenie opuścili radni Marek Barłóg i Krzysztof Jopek.
 
Termin kolejnego spotkania został wyznaczony na 4 kwietnia br. o godz. 8.30.
 
O godz. 10.55 Przewodniczący Piotr Bekas zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół nr 7/12posiedzenia Komisji Rewizyjnej,które odbyło się dnia 21 marca 2012 r. w Bibliotece Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz w Puszczykowie,ul. Wysoka 1

Protokół nr 7/12
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 21 marca 2012 r.
w Bibliotece Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz w Puszczykowie,
ul. Wysoka 1
 
OB.0012.1.7.12
 
Godz. rozpoczęcia: 8.35
Godz. zakończenia: 11.00
 
Tematy:
 • Kontrola Biblioteki Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz w Puszczykowie.
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Piotr Bekas wzięli udział wszyscy członkowie Komisji oraz panie Danuta Mankiewicz (dyrektor Biblioteki Miejskiej) i Maria Graczyk (księgowa).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Komisja przystąpiła do przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej Biblioteki Miejskiej za 2010 i 2011 rok:
Piotr Bekas: raporty kasowe 2011,
Marek Barłóg: dokumenty związane z projektem „Aktywność drogą do integracji” finansowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu,
Małgorzata Szczotka: dokumenty związane z organizacją „Dni Puszczykowa 2010”,
Władysław Hetman: dokumenty związane z organizacją „Dni Puszczykowa 2010”,
Krzysztof Jopek: raporty kasowe 1.01.2011 - 20.06.2011.
 
Dyrektor Biblioteki Miejskiej pani Danuta Mankiewicz odpowiedziała na pytania radnych.
 
O godz. 10.40 posiedzenie opuścił radny Krzysztof Jopek.
 
Termin kolejnego spotkania został wyznaczony na 28 marca br. o godz. 8.30.
 
O godz. 11.00 Przewodniczący Piotr Bekas zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół nr 6/12posiedzenia Komisji Rewizyjnej,które odbyło się dnia 14 marca 2012 r. w Bibliotece Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz w Puszczykowie,ul. Wysoka 1

Protokół nr 6/12
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 14 marca 2012 r.
w Bibliotece Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz w Puszczykowie,
ul. Wysoka 1
 
OB.0012.1.06.12
 
Godz. rozpoczęcia: 8.35
Godz. zakończenia: 10.40
 
Tematy:
 • Kontrola Biblioteki Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz w Puszczykowie.
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Piotr Bekas wzięli udział wszyscy członkowie Komisji oraz pani Danuta Mankiewicz - dyrektor Biblioteki Miejskiej.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Komisja przystąpiła do przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej Biblioteki Miejskiej za 2009 i 2010 rok.
Piotr Bekas: 2009 VIII-XI (II)
Marek Barłóg: 2010 XII
Małgorzata Szczotka: 2010 VIII-X
Władysław Hetman: 2010 X-XI
Krzysztof Jopek: 2010 VI-VII
 
Dyrektor Danuta Mankiewicz odpowiedziała na pytania radnych dotyczące dokumentacji finansowo-księgowej.
 
Termin kolejnego spotkania został wyznaczony na 21 marca br. o godz. 8.30.
 
O godz. 10.40 Przewodniczący Piotr Bekas zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół nr 5/12posiedzenia Komisji Rewizyjnej,które odbyło się dnia 7 marca 2012 r. w Bibliotece Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz w Puszczykowie,ul. Wysoka 1

Protokół nr 5/12
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 7 marca 2012 r.
w Bibliotece Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz w Puszczykowie,
ul. Wysoka 1
 
OB.0012.1.05.12
 
Godz. rozpoczęcia: 8.35
Godz. zakończenia: 10.30
 
Tematy:
 • Kontrola Biblioteki Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz w Puszczykowie.
Przewodniczący Piotr Bekas rozpoczął posiedzenie Komisji oraz poinformował o usprawiedliwionej nieobecności radnej Małgorzaty Szczotki.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Komisja przystąpiła do przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej Biblioteki Miejskiej za 2009 i 2010 rok.
Dyrektor Biblioteki Miejskiej pani Danuta Mankiewicz na bieżąco odpowiedziała na pytania radnych związane z kontrolowaną dokumentacją finansowo-księgową.
 
O godz. 10.13 posiedzenie Komisji opuścił radny Krzysztof Jopek.
 
Termin kolejnego spotkania został wyznaczony na 14 marca br. o godz. 8.30.
 
O godz. 10.30 Przewodniczący Piotr Bekas zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół nr 4/12posiedzenia Komisji Rewizyjnej,które odbyło się dnia 2 marca 2012 r. w Bibliotece Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz w Puszczykowie,ul. Wysoka 1

Protokół nr 4/12
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 2 marca 2012 r.
w Bibliotece Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz w Puszczykowie,
ul. Wysoka 1
 
OB.0012.1.04.12
 
Godz. rozpoczęcia: 8.40
Godz. zakończenia: 10.25
 
Tematy:
 • Kontrola Biblioteki Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz w Puszczykowie.
W spotkaniu Komisji, któremu przewodniczył Piotr Bekas wzięli udział wszyscy członkowie Komisji oraz pani Danuta Mankiewicz – dyrektor Biblioteki Miejskiej.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Dyrektor Biblioteki Miejskiej pani Danuta Mankiewicz odpowiedziała na pytania radnych.
Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:
 • Umowa użyczenia zawarta dnia 4 maja 2011 r. w Puszczykowie pomiędzy Biblioteką Miejską im. Małgorzaty Musierowicz a Hufiec Poznań – Rejon Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą 60-726 Poznań, ul. Józefa Łukasiewicza 15.
 • Pismo IZ.7140.19.2011 z 28.12.2011 – notatka zawiera zasadę rozliczania mediów w budynku biblioteki, ul Wysoka 1.
 • Umowa użyczenia z 1 września 2011 pomiędzy Biblioteką Miejską im. Małgorzaty Musierowicz a GIM 1.
 • Umowa użyczenia z 1 września 2011 pomiędzy Biblioteką Miejską im. Małgorzaty Musierowicz a SP1.
 • Zarządzenie wewnętrzne nr 1/2011 Dyrektora Biblioteki Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz w Puszczykowie z dnia 10.02.2011 r. ws. wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego.
 • Regulamin Organizacyjny Biblioteki Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz w Puszczykowie (t.j.).
 • Schemat organizacyjny BMCAK.
 • Sprawozdanie opisowe z działalności Biblioteki Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz w Puszczykowie za 2011 rok.
 • Wykaz zajęć w marcu 2012.
 • Wykaz warsztatów Biblioteki Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz AKADEMIA SENIORA.
 • Arkusze spisu z natury nr 1-12 na dzień 31.12.2010 r. (środki trwałe, wyposażenie).
 • Decyzja Nr GK/7221/1/2010 z 14.09.2010 r. Burmistrza Miasta Puszczykowa ws. przekazania do trwałego zarządu na czas nieoznaczony: ¼ MOPS-owi (przyziemia o pow. użytkowej 390,1 m2), ¾ BM im. MM (parter, piętro, poddasze o pow. użytkowej 1138,1 m2) w nieruchomości położonej w Puszczykowie, ark. 5, nr dz. 563 o pow. 1.0410 ha.
 • Notatka służbowa regulująca podział mediów dot. obiektów BM, SP1, CAK, MOPS – ul. Wysoka 1, mający obowiązywać od dnia 1.01.2010 r. (notatka przekazana pismem nr GK.714/5/09 z 3.11.2009 r.
 • Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania nieruchomości w trwały zarząd z dnia 15.10.2010 r.:
- przekazujący Burmistrz Miasta Puszczykowa,
- przejmujący: Biblioteka Miejska im. Małgorzaty Musierowicz oraz MOPS,
- 3 załączniki (zał. nr 1 – porozumienie zawarte 16.09.2010 r. między Biblioteką Miejską im. Małgorzaty Musierowicz a MOPS dot. terenu wokół budynku – parkingu oraz tereny zielone; zał. nr 2 – wyposażenie BM będące w ewidencji UM w Puszczykowie; zał. nr 3 – Ocena stanu technicznego pomieszczeń przyziemia, parteru, piętra i poddasza.
 
Komisja zwróciła się z prośbą o przygotowanie kolejnych dokumentów na następne posiedzenie.
 
Termin kolejnego spotkania został wyznaczony na 7 marca br. o godz. 8.30.
 
O godz. 10.25 Przewodniczący Piotr Bekas zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół nr 3/12posiedzenia Komisji Rewizyjnej,które odbyło się dnia 28 lutego 2012 r. w Bibliotece Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz w Puszczykowie,ul. Wysoka 1

Protokół nr 3/12
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 28 lutego 2012 r.
w Bibliotece Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz w Puszczykowie,
ul. Wysoka 1
 
OB.0012.1.03.12
 
Godz. rozpoczęcia: 8.40
Godz. zakończenia: 10.20
 
Tematy:
 • Kontrola Biblioteki Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz w Puszczykowie.
Przewodniczący Piotr Bekas rozpoczął posiedzenie Komisji oraz poinformował o usprawiedliwionej nieobecności radnej Małgorzaty Szczotki.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Dyrektor Biblioteki Miejskiej pani Danuta Mankiewicz przedstawiła ogólną działalność placówki:
 • od 2002 r. biblioteka została przekształcona w samodzielną jednostkę tj. Bibliotekę Miejską (wcześniej funkcjonowała jako biblioteka publiczna),
 • nadzór merytoryczny nad puszczykowską biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu,
 • biblioteka posiada swój nr REGON,
 • w 2008 r. ogłoszony został konkurs (z okazji 60-lecia) na imię dla biblioteki – wygrał pomysł nadania imienia Małgorzaty Musierowicz (5.11.2008 r. odbyła się uroczystość nadania bibliotece imienia),
 • w ramach biblioteki działa: wypożyczalnia dla dorosłych, wypożyczalnia dla dzieci, fila w szpitalu oraz dział animacji kultury.
Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:
 • Statut Biblioteki Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz w Puszczykowie przyjęty Uchwałą Nr 210/09/V z 24 czerwca 2009 r.,
 • regulamin organizacyjny biblioteki,
 • schemat organizacyjny biblioteki,
Dyrektor Biblioteki Miejskiej pani Danuta Mankiewicz odpowiedziała na pytania radnych. Komisja zwróciła się z prośbą o przygotowanie kolejnych dokumentów na następne posiedzenie.
 
Termin kolejnego spotkania został wyznaczony na 2 marca br. o godz. 8.30.
 
O godz. 10.20 Przewodniczący Piotr Bekas zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół nr 2/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej,które odbyło się dnia 6 lutego 2012 r.w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Protokół nr 2/12
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 6 lutego 2012 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.1.02.12
 
Godz. rozpoczęcia: 8.40
Godz. zakończenia: 11.20
 
Tematy:
 1. Bieżąca kontrola dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.
 2. Sprawy bieżące.
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Piotr Bekas wzięli udział wszyscy członkowie Komisji oraz Skarbnik Piotr Łoździn.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Komisja wyznaczyła termin rozpoczęcia kontroli Biblioteki Miejskiej CAK na środę 15 lutego br.
Radni Małgorzata SzczotkaMarek Barłóg przedstawili informację ze szkolenia pn. „Działalność kontrolna rady gminy”.
 
Ad 1. Bieżąca kontrola dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.
Członkowie Komisji przystąpili do przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.
Segregatory: Faktury nr VI-XI:
Małgorzata Szczotka - VII
Piotr Bekas - VIII
Marek Barłóg - VI
Władysław Hetman - X
Krzysztof Jopek - XI
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytania radnych, dotyczące skontrolowanych faktur.
 
O godz. 11.20 Przewodniczący Piotr Bekas zamknął posiedzenie Komisji.
 
 

Protokół nr 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 4 stycznia 2012 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Protokół nr 1/12
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 4 stycznia 2012 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.1.01.12
 
Godz. rozpoczęcia: 8.40
Godz. zakończenia: 10.40
 
Tematy:
 1. Wyjaśnienia ws. protokołu pokontrolnego dotyczącego kontroli dotacji wybranych zadań dla organizacji pozarządowych.
 2. Sprawy bieżące.
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Piotr Bekas wzięli udział wszyscy członkowie Komisji oraz Sekretarz Maciej Dettlaff i inspektor ds. organizacji pozarządowych pani Katarzyna Nowak.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Wyjaśnienia ws. protokołu pokontrolnego dotyczącego kontroli dotacji wybranych zadań dla organizacji pozarządowych.
Sekretarz Maciej Dettlaff i inspektor ds. organizacji pozarządowych pani Katarzyna Nowak szczegółowo odpowiedzieli na pytania radnych.
 
Komisja wysłuchała i przyjęła do wiadomości wyjaśnienia jakich udzielili Sekretarz Maciej Dettlaff i pani Katarzyna Nowak w sprawie kontroli dotacji wybranych zadań dla organizacji pozarządowych.
Na prośbę Komisji, Sekretarz Maciej Dettlaff i pani Katarzyna Nowak zobowiązali się wezwać Stowarzyszenie Puszczykowo - Chateaugiron do uzupełnienia sprawozdania z rozliczenia dotacji zadania „Warsztaty Airbrush” o listy uczestników oraz miejsca przeprowadzenia warsztatów.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Komisja ustaliła, że radni Małgorzata Szczotka oraz Marek Barłóg wezmą udział w szkoleniu pn.”Działalność kontrolna rady gminy”.
 
O godz. 10.40 Przewodniczący Piotr Bekas zamknął posiedzenie Komisji.