Protokół nr 11/14 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 13 sierpnia 2014 r. w siedzibie Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr 11/14
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 13 sierpnia  2014 r.
w siedzibie Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.1.11.14
 
Godz. rozpoczęcia: 8:30
Godz. zakończenia: 10:30
 
Temat:
 
1.      Kontrola dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.
2.      Ustalenie zakresu kontroli rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych.
 
 
Listy obecności radnych i gości stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący komisji Piotr Bekas rozpoczął posiedzenie, w którym wzięli udział wszyscy członkowie Komisji 
 
Ad 1. Kontrola dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.
Radni zapoznali się z dokumentacją finansowo-księgową Urzędu.
 
 
Ad 2. Ustalenie zakresu kontroli rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych.
Komisja ustaliła, że kontroli podlegać będzie rozliczenie następujących organizacji pozarządowych:
 
1.      Twój Klub Integracji Społecznej
2.      Organizacja Obozu Sportowo-Rehabilitacyjnego
3.      Organizacja Zawodów Wędkarskich dla Mieszkańców
4.      Zajęcia z Piłki Siatkowej dla Dzieci Szkół Podstawowych i Dziewcząt z Gimnazjum
5.      Prowadzenie Sekcji Badmintona Sekcja Badmintona
 
 
O godz. 10:30 przewodniczący komisji Piotr Bekas zakończył posiedzenie oraz poinformował, że kolejne posiedzenie odbędzie się 20 sierpnia o godz. 8:30.