Protokół nr 12/14 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 20 sierpnia 2014 r. w siedzibie Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr 12/14
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 20 sierpnia 2014 r.
w siedzibie Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4
 
OB.0012. 12.3.14
 
Godz. rozpoczęcia: 8:30
Godz. zakończenia: 10:10
 
Temat:
 
1. Kontrola rozliczania dotacji dla wybranych organizacji pozarządowych.
 
Listy obecności radnych i gości stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Piotr Bekas rozpoczął posiedzenie, w którym wzięli udział wszyscy członkowie Komisji.
 
Zebrani Radni zapoznali się z dokumentacją przygotowaną przez pracownika urzędu panią Katarzynę Nowak-Śronek.
 
 
O godz. 10:10 przewodniczący komisji Piotr Bekas zakończył posiedzenie.