Protokół nr 2/14 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 12 marca 2014 r. w siedzibie Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr 2/14
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 12 marca 2014 r.
w siedzibie Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.1.2.14
 
Godz. rozpoczęcia:     8.40
Godz. zakończenia:    10.45
 
Temat:
Kontrola dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.
 
Przewodniczący Piotr Bekas rozpoczął posiedzenie, w którym udział wzięli wszyscy członkowie Komisji.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Komisja przystąpiła do przeglądu dokumentacji księgowo-finansowej Urzędu - segregatory:
VI       - Piotr Bekas,
VII      - Marek Barłóg,
VIII    - Władysław Hetman,
IX       - Małgorzata Szczotka,
X         - Krzysztof Jopek.
 
Członkowie Komisji spisali pytania dot. kontrolowanej dokumentacji.
 
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na 19 marca godz. 8.30.
 
O godz. 10.45  Przewodniczący Piotr Bekas zamknął posiedzenie.