Protokół nr 6/14 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 9 kwietnia 2014 r. w siedzibie Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4

Protokół nr 6/14
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 9 kwietnia 2014 r.
w siedzibie Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.1.6.14
 
Godz. rozpoczęcia:     8.35
Godz. zakończenia:    10.15
 
Temat:
Kontrola wydatków na promocję miasta w latach 2012-2013.
 
Przewodniczący Piotr Bekas rozpoczął posiedzenie, w którym udział wzięli wszyscy członkowie Komisji.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Komisja otrzymała następujące dokumenty:
- zestawienie stanów kont - subsyntetyczne,
- wydatki na promocję 2013 (w poprzednim zestawieniu w pozycji dot. gadżetów wpisana została niewłaściwa kwota).
 
Sekretarz Maciej Dettlaff oraz referent ds. promocji Agnieszka Hahuła udzielili wyjaśnień oraz odpowiedzieli na pytania Komisji dotyczące przedkładanych dokumentów.
 
 
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na 16 kwietnia.
 
O godz. 10.15  Przewodniczący Piotr Bekas zamknął posiedzenie.