Protokół nr 2/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 28.01.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

Protokół nr 2/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 28.01.2015 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
OB.0012.2.6.15
godz. rozpoczęcia 8.45
godz. zakończenia 10.30.

 

 
Tematy:
  1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.
  2. Zapoznanie się z wykazem zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2014 roku.

 
Przewodniczący Władysław Hetman rozpoczął posiedzenie, w którym udział wzięli wszyscy członkowie Komisji.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

 
Ad 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.

 
Segregator nr:

 
IX 2014 Pani Dorota Łuczak-Dydowicz nr księgowy od 1888 do 1835
IX 2014 Pan Ryszard Teuschner nr księgowy od 1833 do 1781
IX 2014 Pan Łukasz Grzonka nr księgowy od 1780 do 1727
VI 2014 Pan Władysław Hetman od 3.09. do 1.10.
VI 2014 Pani Małgorzata Szczotka od 1.08. do 5.09.

 
Skarbnik Piotr Łoździn udzielił uzupełniających odpowiedzi na pytania radnych zadane podczas poprzedniego posiedzenia oraz odpowiedział na pytania bieżące.

 
Radna Małgorzata Szczotka poprosiła o przedstawienie wykazu faktur dotyczących letniego wypoczynku dzieci a koloniach, zwróciła też uwagę, że faktury są nieczytelnie opisane.

 
Przewodniczący komisji Władysław Hetman wyznaczył termin kolejnego posiedzenie na 11.02.2015 r. na godz. 8.30.