Protokół nr 10/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 13.05.2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 

Protokół nr 10/2015

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,

które odbyło się w dniu 13.05.2015 r.

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 

OB.0012.6.10.15

godz. rozpoczęcia 8.30

godz. zakończenia 10.00

 

 

Tematy:

  1. Kontrola rozliczania dotacji dla wybranych organizacji pozarządowych za rok 2014.

  2. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Władysław Hetman rozpoczął posiedzenie, obecni wszyscy radni.

Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

 

Ad 1. Kontrola rozliczania dotacji dla wybranych organizacji pozarządowych za rok 2014.

 

Podczas posiedzenia radni kontynuowali kontrolę dokumentacji dotyczącej wybranych organizacji pozarządowych.

 

Na pytania radnych dotyczące m.in. procedury konkursowej odpowiadał Sekretarz Miasta Maciej Dettlaff.

 

Przewodniczący Komisji Władysław Hetman wyznaczył termin kolejnego posiedzenia Komisji na 20.05.2015 r. na godz. 8.30. Na tym posiedzenie Komisji zakończono.