Protokół nr 14/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 1.07.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 

Protokół nr 14/2015

posiedzenia Komisji Rewizyjnej,

które odbyło się w dniu 1 lipca 2015 r.

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 

OB.0012.2.14.15

 

Godz. rozpoczęcia: 8:47

Godz. zakończenia: 10:39

 

Temat: Kontrola inwestycji pn.: Budowa ulicy Jastrzębiej w Puszczykowie.

 

Przewodniczący Komisji Władysław Hetman powitał gości i radnych; obecnych 5 radnych.

Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

 

Radni rozpoczęli przegląd dokumentacji dotyczącej budowy ulicy Jastrzębiej.

 

Przewodniczący Komisji Władysław Hetman wyznaczył termin kolejnego posiedzenia na dzień 8 lipca 2015 r., o godzinie 8:30 na ulicy Jastrzębiej.

 

O godz. 10:39 Przewodniczący Komisji Władysław Hetman zakończył posiedzenie Komisji.