Protokół nr 15/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 8.07.2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 

 

Protokół nr 15/2015

posiedzenia Komisji Rewizyjnej,

które odbyło się w dniu 8 lipca 2015 r.

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

OB.0012.2.15.15

 

Godz. rozpoczęcia: 8:30

Godz. zakończenia: 10:39

 

Temat: Kontrola inwestycji pn.: Budowa ulicy Jastrzębiej w Puszczykowie.

Radni spotkali się na ul. Jastrzębiej, gdzie dokonano wizji lokalnej. Następnie przeniesiono się do sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, gdzie o godz. 9.15 rozpoczęto posiedzenie Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Władysław Hetman powitał gości i radnych; obecnych 5 radnych.

Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

 

Radni przystąpili do kontroli dokumentacji budowy ulicy Jastrzębiej.

 

Przewodniczący Komisji Władysław Hetman poprosił o przygotowanie na następne posiedzenie komisji informacji, jaki był koszt wykonania, opracowania projektu i koszt wykonania kosztorysu inwestorskiego kontrolowanej inwestycji.

 

Przewodniczący Komisji Władysław Hetman wyznaczył termin kolejnego posiedzenia Komisji na 15.07.2015 na godz. 8.30. Na tym posiedzenie Komisji zakończono.